NYHETER


2023-05-30

Glöm nu inte att komma o köpa barnbiljetter till midsommardag (godis o dricka) på torsdag 1/6 kl 17-18 i lotteriet och söndag 4/6 kl 11-12 också i lotteriet. Biljetten kostar 40 kr, kontant eller swish.

Mvh

Festkommiten 😃

 


2023-05-29

På området finns 12 boulebanor. Varje måndag kl 18:00 under säsongen spelas gemensam boule i ett antal lag. Övriga tider och dagar kan alla kolonister använda banorna enskilt eller i grupp.

Kontaktperson: Rolf Nyberg, Pomonagången 121. Tel: 076-410 90 00


2023-05-19
Barn och vuxna, hjälp oss att klä midsommarstången på dansbanan
!
Midsommarafton kl 10.30.
Tag gärna med blommor och grönt
Välkomna
Nöjeskommittén

Se mer på Festkommitens sida: https://www.artholmen.org/festkommitten/


2023-05-19

Besiktning av gångarna: vecka 26 och vecka 27 2023.


2023-05-11

Hej alla nya o gamla boulare🙂

På måndag den 15/5 fr kl 17 kan ni komma o prova T-shirts 🌞 en kostar 125:- kr (den kostar dig inget)
Ni som är ute o spelar på andra kolloniområde kanske villa ha två!
Det finns också möjlighet att beställa en hoodtröja den kostar ca 300:-
För att få köpa en tröja ska du vara medlem i boulen och det kostar 100:-!
Så kom i tid 🤗

2023-05-04

Inkörsel, förtydligande…

I våra gemensamma ordningsföreskrifter står följande:
“Framförande av motorfordon i gångarna inom området är förbjudet. Området hålls öppet vissa dagar för inkörning för kortare på- och avlastning. Dessa dagar meddelas på anslagstavlan, bilagan viktiga datum och på hemsidan. Vaktmästaren kan bevilja dispens på andra tider dock inte under månaderna juni, juli och augusti. Biltvätt inom området är inte tillåtet. Ingen inkörsel under januari månad.”

Det betyder att meddelandet från den 230501, inte stämmer. Något vi ber om ursäkt för.
Under maj månad kan man få möjlighet till inkörsel för lossning/lastning däremot kan du inte parkera.
Eftersom det är vår vaktmästare som sköter öppnandet, är det viktigt att förstå att det sker i mån av tid och att du anmält att du önskar köra in, en dag i förväg.


2023-05-01

Öppen dörr…

Har du frågor att ställa till styrelsen, kommer vår ordförande Peter att ha “Öppen Dörr” följande datum: 20/5, 3/6, 17/6, (Fredag) 30/6, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10.  Peter kommer sitta i styrelserummet mellan 10-12 för att besvara dina frågor som berör styrelsen och föreningen.


2023-05-01

Inkörsel
Under maj, juni, juli och augusti har vi bara inkörsel de datum som du hittar på https://www.artholmen.org/viktiga-datum-2023/
Ingen annan inkörsel kommer tillåtas. Tala med din hantverkare så att de kan planera inkörseln till de publicerade datumen.
De datum då det är inkörsel, kommer stolparna vara “öppna” från morgonen dag ett, till kvällen dag två

2023-05-01

Slutbesiktning

Många av oss kolonister har under åren byggt till och byggt nytt. I samband med detta har de flesta av oss medelat detta genom att lämna in en förfrågan om bygglov. Nu kommer vi till det som vi gärna förtränger… Slutbesiktningen.
Malmö stad har haft godheten att meddela oss vilka stugor som behöver anmäla för en slutbesiktning. Finns ditt stugnummer med i listningen, kontaktar du: koloni@malmo.se

Här är alla ej besiktigade tomter på Ärtholmen:

006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 026, 045, 062a, 081, 086, 090, 096, 108, 129, 131, 137, 149, 150, 157, 159, 163, 173, 177, 179, 184, 187, 195, 204, 212, 217, 230, 232, 235, 239, 245, 246, 252, 254, 258, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 278, 281, 284, 289, 291, 294, 304, 305, 307, 308, 313, 314, 319, 320, 325, 328, 330, 331, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 348, 352, 353, 356, 358, 362, 364, 365, 367, 370, 372, 373, 381, 388, 389, 392, 395, 397, 401, 406, 407, 409, 413, 421, 425, 426, 427, 429, 430, 434, 436, 439, 444, 448, 450, 451, 453, 455, 459, 460, 462, 463, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 476, 481, 482, 484, 484, 488

 


2023-05-01

Enkelt är bra.

Styrelsen har nu bestämt att vi skall förenkla våra e-postadresser.
Det kommer vara en adress till alla i styrelsen: styrelsen@artholmen.org.
Med den adressen når du alla styrelsemedlemmar.

Vi kommer också ha kvar några specifika adresser för dig som vill ha kontakt med någon speciell funktion.
Ska du bygga om eller sälja, kontaktar du bygg@artholmen.org.
Har du frågor om parkering och parkeringskö, mailar du parkering@artholmen.org.
Önskar du kontakta vår vaktmästare om något som inte berör styrelsen,
skriver du till vaktmastare@artholmen.org.
Om du vill ha information kring arrende eller annan ekonomi,
når du föreningens kassör på: ekonomi@artholmen.org
Är det tvättstugeproblem du vill dryfta, gör du det på: tvatt@artholmen.org
Frågor och kommentarer kring hemsida och nyhetsbrev: webmaster@artholmen.org
Övriga konton med adressen artholmen.org kommer även de bli förenklade. Mer information kommer.
De gamla adresserna kommer fungera ett bra tag till, men det är bra om du redan nu går in och ändrar i din kontaktlista.

 


2023-04-26

Boulen för betalande medlemmar startar mån 8/5 -2023


2023-04-11

Malmö Kvartettsångsällskap

Sjunger in våren vid Ärtholmens Sommarstad
Den 1 maj kl 10.30

 Välkomna!


2023-04-02

Årsmöte Boulen, 11/4- 2023 klockan 18 i föreningshuset.


2023-03-26

De nya Ordnings- och skötselreglerna för odlingslotterna ligger på infosidan : https://www.artholmen.org/foreningshus-artebo-och-odlingslotter/


2023-03-26

Föreningens nya ordningsföreskrifter hittar du här.


2023-03-24

Stämman valde ny styrelse. Se mer här.


2023-03-24

Under stämman den 23/3 avtackades de styrelsemedlemmar som beslutat sig för att lämna styrelsen.
Föreningen tackar Jan Väring, Jörgen Palm och Margareta Elving för deras insatser under åren.

Jan Väring & Jörgen Palm. Tyvärr saknas Margareta Elving på bilden…


2023-03-14

Efter vissa administrativa besvär kan vi nu äntligen komma ut med en fullständig information.

  1. Pga vissa missar har vi tvingats korrigera den tidigare utskickade årsrapporten.  Korrigerade sidor: Årsberättelse 2023 Reviderade sidor
  2. Många har undrat över anmälningen till stämman. Som några redan sett har vi beslutat att inte be om anmälan. Detta beror på att vi inte kan erbjuda fika under mötet, och då behövs ingen anmälan. Orsaken till detta är att den tidigare servicen upphört och att vi numera måsta fixa allt själva. Detta stod klar allt för sent för att vi skulle kunna hitta en lösning.
  3. I stället för fika bjuder vi på vatten och frukt.
  4. Vi beklagar djupt den olägenhet detta förorsakat er. Tack till er som gjort er besväret att anmäla er.
  5. Alla är varmt välkomna enligt inbjudan. Mötet inleds med en information från Miljö- och Studiegrupperna.
  6. Den fullständiga och korrigerade versionen åtföljer detta meddelande som länk: Årsberättelse 2023

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


2023-03-06

Loppisdagar 2023

20 Maj vid dansbanan – Pryl & Växtloppis
1 Juli i trädgårdarna
19 Augusti vid dansbanan

 


2023-02-27

Kallelse till föreningsstämma 2023.

Torsdagen den 23/3 klockan 18:30

Limhamns folkets hus
Linnégatan 61, 216 14 Limhamn.

Länk till: Årsberättelse 2022 och kommande verksamhet 2023.


2023-02-27

Studieprogram och miljöaktiviteter 2023

Tider och mer detaljerad information kommer allteftersom.

3 och 23 mars Tomatkurs (Fullbokat!)

14 mars Infomöte för de med odlingslotter

23 mars Årsmöte – presentation om miljödiplomeringen och spara vatten

9 april Öppet hus Ärtebo – träffa miljö- och studiegruppen, frö- och sticklingsbyte, fika

När vitsipporna blommar  Snigelplockarhelg – prisutdelning i samband med närmaste Öppet hus

30 april Pilflätning – workshop, Öppet hus Ärtebo

9-10 maj Grovsopsdagarna –  återvinning

Maj Studiebesök i två köksträdgårdar på området

11 juni Bygga holkar eller insektshotell, Öppet hus Ärtebo

Juli Studiebesök i odlingslotterna – asiatiska grönsaker

Juli  Bygga isoleringsfönster till englasfönster – workshop.

20 augusti Halvårsmöte – presentation miljödiplomering: trädgårdsavfall, Öppet hus Ärtebo

29-30 augusti Grovsopsdagarna – återvinning

3 september Äppelmustning, sortbestämning och utställning Ärtebo

24 september Äppelmustning, Öppet hus Ärtebo

3 dec Binda julkransar med material från trädgårdarna


2023-02-07

Under styrelsemötet den 15/2-23 har styrelsen beslutat att inte återöppna  den gemensamma duschen.
Detta p.g.a. miljöhänsyn, ökad elförbrukning och att lokalen behövs för andra ändamål.
De kolonister som fortfarande inte har kopplat stugan till det gemensamma avloppet, uppmanas att göra så.
Så som intentionen var för tio år sedan då gemensamma avlopp installerades.

2023-02-05

Lördagen den 20 maj, 10:30-13:00 och söndagen den 21maj, 11:00-13:00, delas parkeringstillstånden ut.
Tänk på att det fr.o.m. i år, krävs att du har med dig ditt aktuella registreringsbevis för påställd bil.


2023-01-15

Miljögruppens medlemsenkäten är till för att utröna hur läget förhåller sig i dagsläget innan miljödiplomeringen. Man svarar en gång per stuga, och svaren är anonyma. Era svar är viktiga för att vi ska kunna föreslå rätt aktiviteter och åtgärder. Ni når enkäten digitalt genom denna länk http://bit.ly/3GEgIjT  eller genom QR-koden ovan.


2023-01-11

Tyvärr har det visat sig att vårt ekonomiprogram inte har stöd för Autogiro, därför kommer du inte få den möjligheten.