Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten “Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad”
skall fyllas vid varje ärende som kräver bygglov.
Läs noga
!
Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja “Hämta länkad fil…” alt “Öppna länk i ny flik”. Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.

BYGGREGLER i korthet

Det är inte helt lätt att förstå hur en ritning skall se ut. Nedan hittar du en länk till de ritningskrav Malmö Stad ställer.
ALLMÄNNA RITNINGSKRAV