ByggnationAttefallsstomme Byggstommar Premium med loft 25m2 30°
Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten “Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad” skall fyllas i.
Läs igenom noga och följ anvisningarna
!

Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja ”Hämta länkad fil…” alt ”Öppna länk i ny flik”.
Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.


BYGGREGLER FÖR ÄRTHOLMENS KOLONIFÖRENING

Byggreglerna nedan följer Malmö stads detaljplan för Ärtholmens koloniområde, samt Malmö stads Riktlinjer för koloniverksamhet och är fastställda genom styrelsebeslut 2023-10-19.

Stuga

-byggnadsyta cmax 40 kvadratmeter (kvm) utvändigt mått, totalhöjd max 4,3 meter (m) -bygghöjd max 2,6 m (se ritning)
– nybyggnation ska byggas på befintlig grund
-stugan ska ha sadeltak eller pulpettak, i svart papp eller svart plåt -taklutning minst 15 grader
-ytterväggar i trä, stående eller liggande panel

Skärmtak eller uterum

-skärmtak max 15 kvm, får delas upp i mindre enheter
-av skärmtaket får max 12 kvm glasas in (uterum), uterummet ska vara oisolerat -uterum/skärmtak ska ligga i direkt anslutning till huvudbyggnaden -minst 2/3 av de tre ytterväggarnas yta ska vara genomsiktlig

Kompletteringsbyggnad/förråd/växthus

-max totala byggnadsyta 15 kvm, får delas upp i mindre enheter -taknockshöjd max 3 m, pulpettak max 2,5 m -taklutning minst 15 grader

Kojor/förvaring

-lekstuga/hundkoja får uppgå till max 5 kvm med max 1,5 m i takhöjd -skyddslåda för gasbehållare, varmvattenberedare och luftkonditionering kan byggas intill stugan på max 1 kvm och 1,2 meter i höjd

Vindskydd

-längd max 3,6 m, höjd max 1,8 m -endast i direkt anslutning till huvudbyggnad

Staket

-max höjd 1,2 m, genomsiktligt, gäller såväl mot granne som mot gång

Mark

-mark utöver byggnadernas ytor får endast hårdgöras till 10 %,
med hårdgjorda ytor avses till exempel stenläggningar och asfalterade ytor

Övriga byggnadsbestämmelser

-avstånd mellan byggnad och gräns eller mellan byggnader på tomten
ska vara minst 0,8 m
-byggnad, plank eller vindskydd får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannes medgivande