Uppdaterad 2022-04-21

Miljögruppen

Miljögruppens roll är att undersöka möjligheterna för en miljödiplomering hos Koloniträdgårdsförbundet, och lägga fram förslag för vår styrelse. Vi tar hand om allt det praktiska kring ansökan.

Syftet med miljödiplomeringen är att det ska stärka Ärtholmens roll som en del i vårt gröna stråk i Malmö stad, samt visa upp kolonilivets och fritidsodlingens fördelar för både medlemmarna och alla som vistas i området. Vissa förslag kan handla om övergripande mål för hela området, andra är inspirerande möjligheter för den enskilda medlemmen. Miljögruppen tar i nära samarbete med Studiegruppen (Mia Erichs och Eva Lecomte) fram workshops, föredrag och hänvisar till information.

 

Det finns mycket vi redan gör bra i föreningen, och vi ämnar att tillsammans utveckla fler goda värden för oss, den biologiska mångfalden och klimatsmarta koloniträdgårdslivet. Tiden är såklart begränsad, därför mjukstartas säsongen och vi testar oss fram för vad ni medlemmar är intresserade av för aktiviteter att delta i. Planerade aktiviteter annonseras på föreningens hemsida, i de båda Facebookgrupperna för Ärtholmens grannsamverkan, samt på anslagstavlorna.

 

Miljögruppen består av Annelie Larsson, Anna Bokström och Karina Brozinic.

Miljögruppen 2023

Här kan du läsa mer om vad Miljödiplomering innebär:

Om miljödiplomeringen

 

Det går bra att maila förslag till oss på: artholmen.miljo@artholmen.org