2024-05-27

Besöksparkering

Inne på området finns dels parkeringsrutor för boende med P-tillstånd,
samt 12 st avgiftsbelagda gästplatser.

Föreningens besöksparkeringar är belagd med avgift och kontrolleras av Skånsk Parkering.
Avgift erläggs via någon av de appar som Skånk Parkering är kopplad mot.
Se skyltning vid besöksplatserna.

 


Utanför området finns det parkeringsplatser vid ”Stora Coop”.
På ”Stora Coop” gäller 90 minuters fri parkering. OBS att detta endast gäller en gång per dygn!
Bort mot fotbollsplanen finns det avgiftsbelagda platser 00-24.

Värt att notera är att P-kontrollanterna är aktiva inom området.
Avgiftsbelagd gatuparkering är möjlig på angränsande gator.