Besöksparkering

Länk till P-Malmö
Länk till P-Malmö

Inne på området finns dels parkeringsrutor för boende med P-tillstånd, dels 12 st gästplatser med P-skiva för tre timmars parkering mellan kl 08 – 20.
Mellan kl. 20.00 och 08.00 är det fri parkering på gästplatserna
Utanför området finns det parkeringsplatser vid “Stora Coop”.
Närmast “Stora Coop” gäller 90 minuters fri parkering.
Bort mot fotbollsplanen finns det avgiftsbelagda platser 00-24.
Värt att notera är att P-Malmö är aktiva inom området.
Avgiftsbelagd gatuparkering är möjlig på angränsande gator.