Ärtholmens Sommarstad är medlem i Koloniträdgårdsförbundet sedan lång tid tillbaka. Du hittar mer information på deras hemsida.

Eftersom Ärtholmens sommarstad är medlem i Koloniträdgårdsförbundet så är du som boende på Ärtholmen också det.
Den tidning vi får fyra gånger per år som heter Koloniträdgården kommer från koloniträdgårdsförbundet. Här kan du läsa lite mer om tidningen utöver det du hittar på deras hemsida.

Du kan ställa frågor om odling eller hitta svar på dina frågor här