Hitta hit

Koloniområdet ligger mellan Ärtholmsvägen och Stadiongatan.
Infart med bil endast från Ärtholmsvägen.
Från Ärtholmsgången och Holmastigen finns ingångar för gående och cyklister.


Länk till karta på hitta.se