Ärtholmens koloniområde ligger i centrala Malmö bakom stadionområdet,
mellan Ärtholmsvägen och Stadiongatan.

Ärtholmen koloniområde

Foto: Tomaz Lundstedt

1940 sattes spaden i jorden på Ärtholmen. 109 kolonilotter anlades, och var en del av en ersättning för att man tagit bort Pildamms- och Sofielunds koloniområden. Idag finns sammanlagt 495 lotter och Ärtholmen är ett av Malmös äldsta och mera centrala koloniområden. (Text och bild från Malmö Stad.)

Föreningen består av dess medlemmar samt en stämmovald styrelse.

Länk till: Årsberättelsen 2022 och kommande verksamhet 2023.