Det finns parkeringsplatser för uthyrning till kolonister på området och även 12 gästparkeringsplatser.

För närvarande är alla parkeringsplatser fullbokade men anmäl ditt intresse till artholmen.parkering@artholmen.org
för att ställa dig i kö.
För att få en p-plats måste du vara ägare till en bil.

Platserna är inte fasta utan du som har p-tillstånd har rätt att stå på vilken nummerförsedd ledig plats som helst.
För att ge så många som möjligt en parkeringsplats tillämpar vi en viss “överinskrivning”.
Det kan därför bli lite trångt under exempelvis midsommarhelgen. Normalt har vi inte upplevt några problem.

Glöm inte att placera p-tillståndet väl synligt vid bilens framruta.

Vi har två slags P-kort:

A-kort som gäller för tiden 15 maj – 31 maj, kostar 500 kr, begränsat antal, kölista gäller

B-kort som gäller för tiden 1 september – 30 april, kostar 200 kr, kan köpas av alla medlemmar

För att erhålla ett nytt parkeringskort förutsätts att du redan har ett parkeringskort A eller att du står i tur för att få ett sådant
samt att du är ägare till en personbil eller lätt lastbil.
Vid erhållandet ska du ange bilens registreringsnummer.
Fordonet ska vara påställt i fordonsregistret.
Om du har ett avställt fordon på parkeringsplatsen ska detta fordon ställas på i fordonsregistret eller flyttas bort från parkeringsplatsen.
Om du, efter att du erhållit ett parkeringskort, ställer av fordonet gäller inte parkeringskortet för det fordonet och du riskerar att få kontrollavgift.

Angående B-kortet så måste även det fordonet vara påställt för att kortet ska gälla.