Publicerad 2022-01-03

 

Att administrera föreningens hemsida är ett ständigt pågående projekt.
Mycket av informationen kommer direkt från styrelsen och från Malmö Stad.
En del information kommer från de kolonister som engagerat sig i olika projekt.
För att informationen skall vara aktuell, krävs att den skickas till webmaster.
artholmen.webmaster@artholmen.org

Har du förslag på information som saknas eller rättelse av någon publicerad information,
meddelar du webmaster på ovanstående mailadress.