Publicerad 2023-11-08

 

Att administrera föreningens hemsida och nyhetsbrev, är ett ständigt pågående projekt.
Mycket av informationen kommer direkt från styrelsen och från Malmö Stad.
En del information kommer från de kolonister som engagerat sig i olika projekt.
För att informationen skall vara aktuell, krävs att den skickas till webmaster.

webmaster@artholmen.org

Har du förslag på information som saknas eller rättelse av någon publicerad information,
meddelar du webmaster på ovanstående mailadress.