Facebookgrupper

De Facebookgrupper som riktar sig till föreningens medlemmar, är privata.
Det betyder att föreningen inte har några möjligheter till att påverka hur de sköts eller vilka interna regler de har.


Publicerad 2022-01-03


Facebookgruppen ”Grannsamverkan Ärtholmens Sommarstad” skapades av ett par kolonister i augusti 2016.
Tanken bakom gruppen är att kolonisterna på Ärtholmen ska kunna sälja, köpa eller byta saker och tjänster med varandra.
Diskussioner om allehanda ting såsom odling, inbrott m m som man tycker är intressant att dela med sig är välkommet!
Gruppen är sluten, vilket innebär att det endast är medlemmar i koloniföreningen som får vara med i denna FB grupp.
Du som är med i Facebook kan ansöka om medlemskap inifrån FB.
Länk till gruppen: https://www.facebook.com/groups/358181504380753/about/Vi stugägare på Ärtholmen

”En grupp för alla oss som har en stuga på Ärtholmen och gärna vill prata om/tipsa om saker som angår en kolonist.
Vill du bara läsa inläggen och inte säga nåt, går det också bra.
Det enda kravet för att få vara med i gruppen är att vara medlem i föreningen Ärtholmens Sommarstad så ange ditt stugnummer när du ansöker om medlemskap.
Hur gruppen utvecklas beror på oss själva så…
Vi vill inte skapa en massa regler utan förlitar oss på att vi kommer att använda vårt sunda förnuft när vi deltar i konversationerna.
Gruppen skapades av Maya den 28 juni 2016.
Idag – 1 januari 2022 – är vi två administratörer som sköter det hela. Vi har likvärdiga uppgifter/roller.

Varmt välkommen!

Nadja & Maya”

Du som är med i Facebook kan ansöka om medlemskap inifrån FB.

Ärtholmens sommarstad
Länk till grupp: https://www.facebook.com/artholmenssommarstad/about
Styrelsen har inget ansvar för vad som tas upp eller skrivs i dessa grupper.