Publicerad 2024-05-27

Valberedningen efterlyser intressenter till styrelsearbete.

Vill du vara med och utveckla oss och vår verksamhet här på Ärtholmen?

Styrelsens uppdrag är bl.a. att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
Att sitta i en styrelse ställer en del krav och arbete och innebär ett stort ansvar för föreningens verksamhet.
Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.
Låter detta som om det skulle passa dig och du är intresserad av att arbeta i styrelsen så hör av dig till valberedningen.

Mail: valberedning@artholmen.org 
Kontaktpersoner: Ingvar Hedlund, Bengt Kortz och Bo Skog