Vatten, vatten bara vanligt vatten!         

Avstängning respektive påsläpp av vatten

Sista vardagen i oktober är det dags att stänga av vattnet och första vardagen i april sätts vattnet på! Det kan bli senare om det är risk för frost eller andra händelser som gör att vattnet inte kan släppas på i tid. Se i kalendern vilka datum det är, och informera dig på hemsidan under nyheter om något tillstött som försenar. Nedan följer viktig information om vad man ska tänka på för att undvika översvämning eller frostskador.

  1. Låt kranarna stå öppna i någon vecka, efter att vattnet stängts av, för att vattnet ska sugas tillbaka. Det är dock ingen garanti att allt vatten försvinner. Ibland får man ta till tryckluft för att tömma rören. Har man ingen värme på under vintern så behöver man tömma varmvattenberedare också. Detsamma med ev. ismaskiner och annat med vatten i.
  2. Därefter stänger man alla kranar och – viktigt – huvudkranen! Har man ingen huvudkran så är den bästa tiden att montera en på hösten efter vattenavstängningen. Till våren har vi högt grundvatten och då kanske det inte går på grund av att hålet man gräver upp blir vattenfyllt.
    Det kan finnas anledning till att låta ett proffs montera kranen.
  3. På våren öppnar man en kran längst bort i systemet när vattnet är påsläppt och sedan huvudkranen, mycket sakta så att trycket byggs upp sakta och försiktigt. Annars kan man spränga kopplingar som inte är helt ok. Sen stänger man kranen längst bort, släpper ut luft vid de andra kranarna och kontrollerar noga så att man inte har några läckor.

OBS!!!! Det viktigaste är att huvudkranen är stängd när vattnet släpps på i april.
Det kan finnas anledning med att vänta att släppa ut luft ur ledningarna för utomhuskranar- det kan ju fortfarande bli frost i april!


Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Detta för att vattenledningarna inte har tillräckligt tryck. Vid stark värme; vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.

 

Publicerat av styrelsen 2014-11-17:

Inget utomhusvatten under vintersäsongen!
Tidigare har vi haft tillgång till vatten genom utomhuskranen vid föreningshuset. Styrelsen har inför vintersäsongen sett sig nödsakade att inskränka denna service till våra medlemmar. Tillgången till vatten regleras i avtal med Malmö stad och följer vi inte detta avtal kan föreningen drabbas av allvarliga sanktioner enligt vad som framgår nedan.

Arrendeavtal
Ärtholmens Sommarstad har ett arrendeavtal med jordägaren Malmö stad genom dess Tekniska nämnd. Såsom ändring i och tillägg till samt utgörande del av det mellan Malmö stad genom dess tekniska nämnd och Koloniträdgårdsföreningen Ärtholmens Sommarstad, Malmö, gällande arrendeavtalet av 2005-03-14 och 2005-03-22 rörande del av fastigheten Hyllie 165:44 i Malmö, har träffats avtal. I § 6 Sommarvatten anges:

”Det är enligt arrendeavtalet otillåtet att nyttja arrendestället för åretrunt- eller permanentboende. Av denna anledning skall tillgång till vatten endast finnas under perioden från den 1 april till den 30 oktober. Arrendatorn skall ombesörja öppning och stängning av vattentillförseln, vilket får ske tidigast första vardagen i april respektive senast sista vardagen i oktober. Jordägaren skall informeras om när detta skall ske och ha möjlighet att närvara därvid. Låsta utrymmen, nämligen föreningshus, vaktmästeri, verkstad, tvätt/duschbyggnad och Porta-potti tömning, kan dock ha tillgång till vatten inne i byggnaderna året runt. Skulle arrendatorn bryta mot ovanstående bestämmelse angående vattentillgång, är parterna överens om att detta skall utgöra grund för förverkande av arrendeavtalet i sin helhet. Jordägaren skall dock ha möjlighet att såsom alternativ till förverkande välja att utkräva ett vite av arrendatorn. Vite skall i så fall utgå med ett belopp motsvarande en årlig arrendeavgift för varje påbörjad vecka som arrendatorn skaffat sig vattentillgång utöver ovan stadgade tid”.