Vi har en studiegrupp på Ärtholmen som vänder sig till alla medlemmar. Varje sommar arrangeras ett par tillfällen där vi kan lära mer inom ett eller annat ämne.
T.ex har vi haft ett tillfälle där man fått lära sig mer om trädbeskärning för bättre skörd och ett tillfälle där vår bi-odlare delade med sig av sin kunskap.

Nu vill vi ge alla möjlighet att påverka vilka ämnen vi ska ha till nästa år. Vad tycker du vi ska ta upp? Har du bara nån idé så är du välkommen att föreslå. Har du både idé och förslag på vem, vilka som kan engageras så är det också riktigt välkommet.  När vi fått  många bra förslag redovisar vi dessa här så får vi se vilka som får flest intressenter.

Maila din idé eller förslag  till artholmen.styrelsen@artholmen.org  skriv ”Förslag till studiegruppen 2019” i ämnesraden.