Post, tidningar och adressändring


Vill du ha din tidning eller din post till Ärtholmen så går det bra.
Tidningsdistributören Bonway lägger tidningen i postlådan till din stuga från första måndagen i maj till andra söndagen i september. Undantag om 1 september är en söndag då gäller i stället tredje söndagen i september.
Övrig tid från ca 1 april till 31 oktober får du din tidning i en samlingslåda vid parkeringsplatsen.

Privat post adresseras till Ärtholmsvägen 99 , 215 69 Malmö.
Din post läggs då i gemensam postlåda vid vaktmästarexpeditionen under perioden 1 april – 31 oktober.
Övrig tid på året hanteras ingen privat post.


Flyttat? Fått ny adress?

Observera att du MÅSTE komma ihåg att ändra din adress manuellt till Ärtholmen.
Vi får inga uppgifter per automatik från folkbokföringen.
Det gör du antingen genom att maila till Ärtholmen styrelsen@artholmen.org eller genom att lägga en lapp i styrelsens postlåda med din nya adress.
Skriv ditt namn och stugnummer utöver den nya adressen.