Ordförande

Peter Johansson
Åkerögången 100
076 022 86 11

Vice ordförande

Lena Kvant
Pomonagången 281

Sekreterare

Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör

Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamot

Karin Sannum
Åkerögången 148

Styrelseledamot

Tobias Berg

 

Supleant

Clara Paul

Supleant

Boel Persson

Supleant

Sören Henriksen