Sören, Tobias, Knut, Lisbeth, Peter, Karin och Lena. Boel och Clara saknas på bilden.

Ordförande

Peter Johansson
Åkerögången 100

Vice ordförande

Lena Kvant
Pomonagången 281

Sekreterare

Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör

Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamöter

Tobias Berg
Viktoriagången

Karin Sannum
Åkerögången 148

Suppleanter

Sören Henriksen
Cellinigången 210

Boel Persson
Bramleygången 449

Clara Paul
Filippagången 376