Styrelsen 2024

Telefon: 0760-228611
styrelsen@artholmen.org 


 Ordförande
Peter Johansson
Åkerögången 100

Vice Ordförande
Lena Kvant
Pomonagången 281

Kassör
Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Sekreterare
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Styrelseledamot
Karin Sannum
Åkerögången148

Styrelseledamot
Björn Svensson
Pomonagången 184

Suppleant
Jörgen Palm
Pomonagången 81

 Suppleant
Lars-Ingvar Dunér
Cox Orangegången 440

Suppleant
Angelos Tsalamanis
Oraniegången 65 A