Om miljödiplomeringen

Miljödiplomeringen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar. Koloniträdgårdsföreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar. Kan vi peka på hur vi hjälper Malmö stad att uppnå sina hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, så kan vi även motivera vår koloniförenings fortsatta existensberättigande.

Några fördelar med miljödiplomering:

utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
värnar om naturens mångfald och kretslopp
minskar onödiga transporter och inköp
minskar kostnader åt medlemmarna, såväl för föreningen
gör det lättare att lyckas med odling av ätliga växter och skapa sköna miljöer
skapar sociala sammanhang och ökad gemenskap

Som ett led i miljödiplomeringen av vårt koloniområde kommer det allteftersom på vår hemsida dyka upp praktiska råd, för hur du kan bidra till att vi når målen. Här kommer även säsongens aktiviteter – fördrag, workshops, träffar mm. Håll även utkika efter föreningens nyhetsbrev, samt vår anslagstavla.

Hjälp oss fylla i enkäten!

Medlemsenkäten är till för att utröna hur läget förhåller sig i dagsläget. Man svarar en gång per stuga, och svaren är anonyma. Svaren är viktiga för att vi ska kunna föreslå rätt aktiviteter och åtgärder, samt kunna mäta resultaten.
Ni når enkäten digitalt genom denna länk. http://bit.ly/3GEgIjT eller QR-koden nedan.

Om du inte har tillgång till internet eller smartphone, går den att besvara i pappersformat. Formulär hämtas och lämnas på expeditionen. Vi är tacksamma om du fyller i så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

Miljögruppen och studiegruppen

 

Läs mer om:

Miljödiplomering: miljodiplomering

Agenda 2030: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/