NYHETER


2023-01-15

Miljögruppens medlemsenkäten är till för att utröna hur läget förhåller sig i dagsläget innan miljödiplomeringen. Man svarar en gång per stuga, och svaren är anonyma. Era svar är viktiga för att vi ska kunna föreslå rätt aktiviteter och åtgärder. Ni når enkäten digitalt genom denna länk http://bit.ly/3GEgIjT  eller genom QR-koden ovan.


2023-01-11

Tyvärr har det visat sig att vårt ekonomiprogram inte har stöd för Autogiro, därför kommer du inte få den möjligheten.