Senaste nytt 2021


Publicerad 2021-02-17

Viktiga datum 2021

Januari

Ingen inkörsel i gångarna

Februari

17 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

28 Toanyckeln ska lämnas in senast denna dag om ni inte vill bli debiterade för den.

Mars

17 Inkörsel i gångarna 09.00-15.00

24 Årsmöte

26 extra inkörsel 09.00-17.00

27 extra inkörsel 09.00-15.00

April

1 Tillåtet för sommarboende. Tvättstugan öppnas

1 Utsättning av container för köksavfall

1 Påsläpp av vattnet om väder och övriga omständigheter tillåter det

6 Sistadagen att lägga träd och grenar på plattan

9-10 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

26 Öppning av låsbara grindar

Maj

4-5 Containrar för grovsopor 09.00 – 20.00.

14-15 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

15-16 utlämning av nya P-kort

Juni

11-12 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

25 Klä och resa midsommarstången kl 11.00. (Om det blir fest på kvällen, annars inte)

25 Midsommaraftonsdans 20.00-24.00 eventuellt

26 Dans och lekar för barnen kring midsommarstången 14.00 eventuellt

Juli

16-17 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00

Augusti

20-21 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

22 Halvårsmöte vid dansbanan kl. 11.00 eventuellt

31 Containrar för grovsopor 09.00 – 20.00.

31 Stängning av låsbara grindar

September

1 Containrar för grovsopor 09.00-20.00

24-25 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

Oktober

22-23 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00.

29 avstägning av vattnet. Slut för säsongen

November

1 Ej längre tillåtet att permanent bo på området

10 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

December

8 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

 

2022

Inkörsel i gångarna

Ingen inkörsel i januari och ingen expeditionstid 16februari kl. 09-15

30 mars kl. 09-15

16-17 april kl. 9-17

 

 

Med reservation för eventuella ändringar av datum och tider.


 

Publicerad 2021-02-14

Ny adress?

Vi kommer i slutet av februari att skicka ut årsberättelse och kallelse till årsmöte 2021. Dessa utskick går till er uppgivna folkbokföringsadress. För att undvika merarbete och extra portokostnader är det viktigt att vi får reda på eventuella adressändringar. Meddela ny adress snarast till:

artholmen.styrelsen@artholmen.org

 


Publicerad 2021-02-05

Styrelsen har en fråga:

Vi har redan informerat om att det blir ett årsmöte utan deltagare, men med poströstning. Då blir det inte möjligt att ha en diskussion med medlemmarna. Vi ställer därför en fråga så här istället.

Hej alla glada tvättare och tvätterskor! Vi har fått en motion till årsmötet om att installera ett torkskåp i tvättstugan. Det finns redan en torktumlare. Vi tycker ni? Ska vi komplettera med ytterligare en torktumlare eller sätta upp ett torkskåp som komplement till befintlig tumlare?

Tacksam för svar om vilket alternativ ni föredrar till artholmen.styrelsen@artholmen.org

 


Publicerad 2021-01-29

Medlemsinformation från styrelsen

Först vill vi önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya koloniåret. Som alla upplevt så har 2020 varit ett märkligt år. När vi tidigt i höstas trodde att pandemin snart skulle vara över så återkom smittan igen med full kraft. Inte minst för oss i Skåne. Alla gemensamma trevligheter fick ställas in i fjol och vi vet inte i skrivande stund hur det blir framöver. I styrelsen har vi funderat och diskuterat olika scenarier. Nedan redovisar vi våra tankar just nu.

  • Årsmötet ska enligt våra stadgar hållas innan mars månads utgång. Vi tror varken vi får eller bör kalla samman hundratals personer nu under våren.
  • Vi tänker istället göra som vi gjorde i augusti, dvs hålla ett årsmöte via ett poströstningsförfarande. Vi tycker det är bättre att hålla detta under mars månad än att vänta och se hur allt utvecklar sig.
  • Handlingar till årsmötet med föredragningslista, ekonomisk redovisning, val av ledamöter samt motionsbehandling kommer vi att skicka ut under februari. Vi får återkomma med tidpunkt lite längre fram.
  • I samma försändelse skickar vi med poströstningsunderlag som ska lämnas till styrelsen innan årsmötet.

Eftersom många normalt kostbara aktiviteter blev inställda 2020 kommer föreningens resultat att visa ett överskott. Vi planerar att lägga en del pengar på bl a tvättstugan och parkeringsytorna. Om ni medlemmar har några tankar om detta eller har andra synpunkter tar vi i styrelsen tacksamt emot dessa via epost artholmen.styrelsen@artholmen.org