Senaste nytt 2021


Publicerad 2021-11-24

Ny plantering

Föreningen kommer plantera en ny plantering längs häcken vid den innersta parkeringen, mot Duväpplegången.
Rosor (Rosa Monica) och japanska körsbärsträd (Prunus ´Spire´) kommer pryda den nya planteringen.

 

 


 

Publicerad 2021-10-24

Är du en av Koloniträdgårdsförbundets nya Miljöambassadörer!

Vi kan alla bidra till att nå både de svenska miljömålen och de globala målen i Agenda 2030. Koloniförbundets Miljödiplomering är ett konkret, utvecklande och roligt sätt att bidra till denna omställning. Vi vet också att vår miljödiplomering stärker kolonirörelsens och föreningarnas ställning i kommuner och stadsdelar. Förbundet har under sommaren skickat ut information om Miljödiplomeringen till landets alla kommuners tjänstemän och politiker med gröna ansvarsområden.

I dagsläget är 47 av Koloniträdgårdsförbundets 228 medlemsföreningar miljödiplomerade.

Nu vill vi få fler koloniträdgårdsföreningar att komma i gång med processen och bli miljödiplomerade. Detta ska ske med hjälp av ett antal lokala Miljöambassadörer som vi nu rekryterar från olika delar av Sverige, som kan stödja föreningarna i det arbetet.

Uppdraget handlar om att ta kontakt med föreningar i den egna regionen, att informera, presentera materialet och hjälpa till att starta miljögrupper i föreningarna. Det blir också du som i nära samråd med förbundet godkänner själva miljödiplomeringen. Du blir del av ett nationellt team hos Koloniträdgårdsförbundet. Ambassadörerna får kompetensutveckling, utbildning och stöd från oss.

Detta och mycket mer kommer vi att berätta mer om vid en digital Kick Off 8 nov kl 18-20.

Anmäl intresse genom att maila namn och telefonnummer, koloniförening samt varför du vill bli en av våra ambassadörer till: miljon@koloni.org

Det går också bra att ställa frågor på den adressen.

Välkomna!

 


Publicerad 2021-10-20

Vårt vatten kommer att stängas av på förmiddagen den 29/10.
Det är, enligt vårt avtal med Malmö Stad, alltid den sista vardagen i oktober månad som vattnet stängs.


Publicerad 2021-10-20


Styrelsen har omprövar beslutet med att stänga de offentliga toaletterna.
Föreningen kommer, för närvarande, inte stänga toaletterna.


 

Publicerad 2021-10-20

Bokhyllorna i återvinningsrummet kommer att tömmas den 31/10.
Böckerna går till återvinning.
Efter den 31/10 kommer återvinningsrummet vara stängt.
Du som vill ha några av böckerna, hämtar innan den 31/10.


 

Publicerad 2021-08-21

Ärtholmens sommarstads halvårsmöte hålls den 22/8 klockan 11 vid dansbanan.
Välkomna!


 

Publicerad 2021-07-16

Information om några beslut tagna på senaste styrelsemötet (2021-07-14)

 • Anskaffning av hjärtstartare. En kolonist har föreslagit att vi skulle anskaffa en hjärtstartare till Ärtholmen. Efter noggrann genomgång har styrelsen kommit fram till att det kan finnas tillfällen då en hjärtstartare gör skillnad. Eftersom det gäller mycket snabba insatser inom 2 – 3 minuter tror vi dock inte det är sannolikt att det kommer att fungera med tanke på avstånden inom området.
 • Kameraövervakning i miljöhuset. Styrelsen har kommit fram till att uppsättning och användning av ett övervakningssystem blir alltför komplext för att göra en verklig nytta. Därtill finns legala aspekter, som i vårt fall inte är glasklara eftersom ”vem som helst” kan bli filmade i vårt olåsta miljöhus. Att låsa huset tror vi ställer till nya problem.
 • Uthyrning av föreningshuset. I fortsättningen kommer vi endast att hyra ut FH under hela helgen från fredag  – söndag. Kostnaden 650 kr blir densamma. Anledningen är svårigheter vid överlämning och kontroll vid separata bokningar fredag/lördag resp lördag/söndag. Liksom tidigare går det bra att boka en dag/kväll under veckorna.
 • Bokningskalender föreningshuset. Vi introducerar nu en digital kalender där alla kan se när föreningshuset är ledigt eller upptaget. Bokningar sker på samma sätt som tidigare via Robin vaktmästare. Läs mer på sidan om föreningshuset.


Publicerad 2021-07-04

Nu öppnar vi upp lite mer…

 • Den 1 juli blev det åter OK att boka Föreningshuset och Ärtebo, Som tidigare kontakta Robin via mail artholmen.vaktmastare@artholmen.org
 • Nu på onsdag den 7 juli öppnar vi även upp möjligheten att ta en dusch. Tillsvidare vill vi att var och en städar upp efter sig.
 • Bastun håller vi stängd ett tag till.


Publicerad 2021-06-16

Några glimtar från kvällens styrelsemöte:

 • Besiktning av gångar, häckar och annat enligt ordningsföreskrifterna kommer att göras under veckorna 26-27, dvs mellan den 28 juni och 11 juli
 • Preliminärt kommer vi att öppna upp dusch, bastu, föreningshuset och Ärtebo från den 1 juli (med reservation för nya Corona-restriktioner)
 • Förslag har inkommit om kameraövervakning i miljöhuset. Frågan bordlagd för vidare ”utredning”.
 • En medlem har frågat om hjärtstartare på området. Vi kommer att undersöka saken.

 


Publicerad 2021-05-21

Några punkter från styrelsemötet 2021-05-19

 • Kassören redovisade den ekonomiska ställningen. Just nu restar endast en kolonist med betalningen av vårens arrendefaktura. Ekonomin är god och följer budget.
 • En kolonist vill ge bort sin mattpiskställning, men styrelsen tackar nej till gåvan. Det finns ingen lämplig plats att placera en dylik ställning.
 • Vi kommer att sätta upp ”fågelpiggar” på en del lyktstolpar vid parkeringen. Kanske det stoppar några måsar…
 • Ett par vägbulor kommer att placeras mellan expedititionen och miljöhuset för att om möjligt ta ner hastigheten.
 • Insamling av epostadresser pågår och i dagsläget saknar vi fortfarande adresser till 95 kolonister. Vi kommer att ringa upp de som ännu inte meddelat sin epostadress. Vi tar tacksamt emot uppdateringar via epost till artholmen.webmaster@artholmen.org

                               


Publicerad 2021-05-19

De datum då det är inkörsel i området, kommer gångarna vara öppna mellan fredag klockan 9 till lördag klockan 17.
Datum för inkörsel, se nedan.


 

Publicerad 2021-05-12

Utlämning av nya parkeringskort A lördagen den 15 maj kl. 11-14 och söndagen den 16 maj kl. 11-13.

 Vi har två slags P-kort:

 • A-kort som gäller för tiden 1 juni – 31 maj, kostar 500 kr, begränsat antal, kölista gäller
 • B-kort som gäller för tiden 1 september – 30 april, kostar 200 kr, kan köpas av alla medlemmar

För att erhålla ett nytt parkeringskort förutsätts att du redan har ett parkeringskort A eller att du står i tur för att få ett sådant samt att du är ägare till en personbil eller lätt lastbil. Vid erhållandet ska du ange bilens registreringsnummer. Fordonet ska vara påställt i fordons-registret. Om du har ett avställt fordon på parkeringsplatsen ska detta fordon ställas på i fordonsregistret eller flyttas bort från parkeringsplatsen. Du har då fram till den 31 maj att ställa på det avställda fordonet för att få ett parkeringskort. Gör du inte detta mister du rätten att få ett nytt parkeringskort och hamnar sist i kön. Om du, efter att du erhållit ett parkeringskort, ställer av fordonet gäller inte parkeringskortet för det fordonet och du riskerar att få kontrollavgift.

Angående B-kortet så måste även det fordonet vara påställt för att kortet ska gälla.

 

 

 

Publicerad 2021-05-06

Anvisningar vid överlåtelse av stuga/arrendekontrakt

Från tid till annan får vi av en händelse reda på att en stuga brukas av någon annan än den som står som ägare enligt arrendekontraktet. Anledningen kan vara dödsfall, skilsmässa eller annan förändring. Kontraktet måste alltid överensstämma med de verkliga förhållandena.

Vid dödsfall ska bouppteckning lämnas in samt arvsskifte som visar den eller de som ska överta stugan/kontraktet. Detta måste göras så snart arvskiftet är klart.

Läs mer här.

 


Publicerad 2021-04-25

Några ”highlights” från styrelsemötet den 22 april

 • En fråga har ställts om att dela upp hemsidan i en öppen och en sluten del. Styrelsen anser inte att de uppgifter vi lägger ut är sådana att de måste hållas hemliga för icke kolonister. Det är alltför stort arbete att administrera inloggning och uppdelning av olika delar av hemsidan.
 • Det nya bokningssystemet för tvättstugan har fått ett positivt mottagande. Ca 50 kolonister har hittills öppnat ett bokningskonto. Inga tekniska problem än så länge. Hjälp gärna era grannar som har svårt att öppna konto eller är ovana vid digitala lösningar. Kassören är tacksam om var och en sköter sin betalning av tvättpass en gång per månad så att vi slipper påminnelser etc.
 • Vår anmodan om uppdatering av epostadresser har varit över förväntan. Vi har nu fått in över 130 ändringar. Vi ser fram emot ytterligare nya/ändrade adresser.
 • Många, liksom vi i styrelsen, tycker det ser tråkigt ut vid staketen mot Ärtholmsvägen. Flera kolonister har fixat till sin sektion, medan andra plank dåligt hänger ihop. Vi har svårt att se att föreningen kan göra något radikalt åt saken. Vi avser ta upp frågan med Malmö stad vid vårt årliga besiktningsmöte.
 • Rundeln: hittills har frivilliga krafter skött planteringen vid den sk rundeln. I år kommer vi att anlita en trädgårdsfirma för upprensning och nyplantering.

 


Publicerad 2021-04-21

Meddelande från Boulen:

http://www.artholmen.org/boule/


 

Publicerad 2021-04-07

Vårfakturorna skickas nu ut

I slutet av denna vecka skickar vi ut vårens fakturor för arrendet och andra avgifter. Fakturan ska vara betald senast den siste april. I samma kuvert ber vi alla medlemmar kontrollera sin e-postadress och meddela oss ny eller ändrad.


Publicerad 2021-03-29

Tvättstugebokning – vi inför ett nytt system

Efter vår enkät i förra veckan ser vi en klar majoritet som önskar att vi inför ett nytt digitalt system för att boka tvättpass. 70 % var för och 30 % önskade behålla de nuvarande listorna. Vi har hittills fått in 88 svar.  Angående betalning tycker 63 % att det är OK med betalning via Swish. Endast 13 % vill ha kvar myntapparaten.

Mot bakgrund av dessa resultat har styrelsen beslutat att redan nu den 1 april införa det nya bokningssystemet. Läs mer på sidan om tvättstugan.

 


Publicerad 2021-03-23

Parkeringen

På måndag, 29 mars, påbörjas arbetet med upprustningen av våra grusparkeringsytor. Entreprenören startar på den norra p-platsen, dvs från miljöhuset bort mot lotterihuset. Denna parkering är idag avstängd. När de är klara där flyttar de över till den stora p-platsen mellan föreningshuset och infarten. Där finns idag några långtidsparkerade fordon. Dessa måste flyttas bort mot norra p-platsen när den är iordningsställd.


Publicerad 2021-03-18

Några punkter från styrelsemötet 2021-03-17

Parkeringsytorna rustas upp

Inom kort kommer vi att ha ett entreprenörsföretag som ska avjämna och fylla på med mer bärlager på våra grusparkeringsytor. De kommer att göra arbetet i omgångar så att det alltid ska finnas lediga p-platser. Vi ska även be att få använda restaurangens p-platser under tiden.

Tvättstugan

Elsystemet har nu blivit uppgraderat så att man kan köra båda tvättmaskinerna och torkskåp/tumlare samtidigt. Robin har också fräschat upp väggarna med nya ytskikt. Tvättstugan öppnar som vanligt den 1 april.

Tvättstugebokning

Vi avser att gå över till ett mer modernt och smidigt sätt att boka tvätt-tider. Hittills har vi haft en bokningslista inne i tvättstugan där var o en fått skriva upp sig. Man har då varit tvungen att först gå dit för att se om det fanns en ledig tvätt-tid. Under april kör vi med det gamla systemet men presenterar samtidigt ett digitalt bokningssystem. Detta kan användas från din dator, telefon eller surfplatta.

Vi kommer att skicka ut information till samtliga medlemmar där vi har en e-postadress i vårt register. Du som läser detta och inte har fått något mail inom de närmaste dagarna kan själv höra av dig till oss så skickar vi en inbjudan. Skriv en rad till artholmen.tvatt@artholmen.org.

Tanken är också att ta bort myntapparaten. Det har blivit både kostbart och besvärligt att hantera 10-kronorna. Vi avser att gå över till Swishbetalning istället. Den kommer att bygga på ärlighet så att medlemmen gör en självdebitering en gång per månad för de tvätt-timmar som använts. Samtidigt kommer alla inbokade tider att finnas kvar i systemet för eventuell efterkontroll.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta förslag till artholmen.tvatt@artholmen.org.

Insamling av e-postadresser

För några år sedan bad vi om att få medlemmarnas e-postadresser. Idag har vi ca 250 adresser i vårt register, dvs hälvten av medlemmarna har vi inga e-postadresser till. För att vara bättre rustade framöver med information och utskick gör vi nu en drive i samband med vårens fakturautskick. Vi har därför uppdaterat fältet ”Er referens” i fakturahuvudet med den e-postadress vi redan har. Om den är korrekt behöver du inte göra något, om den saknas eller är fel ber vi dig informera oss om den korrekta. Mer om detta får du veta när du får din faktura.

 


Publicerad 2021-03-07

STUGLOPPIS 2021


 

Publicerad 2021-03-03

Styrelsen informerar:

I måndags, 2021-03-01, skickade vi ut 495 brev med årsmöteshandlingar. Beklagligtvis blev ett antal av kuverten utan innehåll. Vi ber så myclet om ursäkt för detta misstag. Tyvärr vet vi inte exakt vilka medlemmar som blivit utan. Vi uppmärksammades idag att vissa fått tomma försändelser.

Vi ber därför alla, som fått ett tomt kuvert, att höra av sig till oss antingen via artholmen.styrelsen@artholmen.org eller per telefon/sms till 076-644 40 21. Vi kan skicka handlingarna per epost eller så finns det möjlighet att hämta dessa på expeditionen. Om detta inte fungerar kan ni be oss skicka nya per vanlig post.

 


Publicerad 2021-02-17

Viktiga datum 2021

Januari

Ingen inkörsel i gångarna

Februari

17 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

28 Toanyckeln ska lämnas in senast denna dag om ni inte vill bli debiterade för den.

Mars

17 Inkörsel i gångarna 09.00-15.00

24 Årsmöte

26 extra inkörsel 09.00-17.00

27 extra inkörsel 09.00-15.00

April

1 Tillåtet för sommarboende. Tvättstugan öppnas

1 Utsättning av container för köksavfall

1 Påsläpp av vattnet om väder och övriga omständigheter tillåter det

6 Sistadagen att lägga träd och grenar på plattan

9-10 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

26 Öppning av låsbara grindar

Maj

4-5 Containrar för grovsopor 09.00 – 20.00.

14-15 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

15-16 utlämning av nya P-kort

Juni

11-12 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

25 Klä och resa midsommarstången kl 11.00. (Om det blir fest på kvällen, annars inte)

25 Midsommaraftonsdans 20.00-24.00 eventuellt

26 Dans och lekar för barnen kring midsommarstången 14.00 eventuellt

Juli

16-17 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00

Augusti

20-21 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

22 Halvårsmöte vid dansbanan kl. 11.00 eventuellt

31 Containrar för grovsopor 09.00 – 20.00.

31 Stängning av låsbara grindar

September

1 Containrar för grovsopor 09.00-20.00

24-25 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

Oktober

22-23 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00.

29 avstägning av vattnet. Slut för säsongen

November

1 Ej längre tillåtet att permanent bo på området

10 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

December

8 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

 

2022

Inkörsel i gångarna

Ingen inkörsel i januari och februari.

30 mars kl. 09-15

16-17 april kl. 9-17

Ingen expeditionstid under januari och februari.

 

 

Med reservation för eventuella ändringar av datum och tider.


 

Publicerad 2021-02-14

Ny adress?

Vi kommer i slutet av februari att skicka ut årsberättelse och kallelse till årsmöte 2021. Dessa utskick går till er uppgivna folkbokföringsadress. För att undvika merarbete och extra portokostnader är det viktigt att vi får reda på eventuella adressändringar. Meddela ny adress snarast till:

artholmen.styrelsen@artholmen.org

 


Publicerad 2021-02-05

Styrelsen har en fråga:

Vi har redan informerat om att det blir ett årsmöte utan deltagare, men med poströstning. Då blir det inte möjligt att ha en diskussion med medlemmarna. Vi ställer därför en fråga så här istället.

Hej alla glada tvättare och tvätterskor! Vi har fått en motion till årsmötet om att installera ett torkskåp i tvättstugan. Det finns redan en torktumlare. Vi tycker ni? Ska vi komplettera med ytterligare en torktumlare eller sätta upp ett torkskåp som komplement till befintlig tumlare?

Tacksam för svar om vilket alternativ ni föredrar till artholmen.styrelsen@artholmen.org

 


Publicerad 2021-01-29

Medlemsinformation från styrelsen

Först vill vi önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya koloniåret. Som alla upplevt så har 2020 varit ett märkligt år. När vi tidigt i höstas trodde att pandemin snart skulle vara över så återkom smittan igen med full kraft. Inte minst för oss i Skåne. Alla gemensamma trevligheter fick ställas in i fjol och vi vet inte i skrivande stund hur det blir framöver. I styrelsen har vi funderat och diskuterat olika scenarier. Nedan redovisar vi våra tankar just nu.

 • Årsmötet ska enligt våra stadgar hållas innan mars månads utgång. Vi tror varken vi får eller bör kalla samman hundratals personer nu under våren.
 • Vi tänker istället göra som vi gjorde i augusti, dvs hålla ett årsmöte via ett poströstningsförfarande. Vi tycker det är bättre att hålla detta under mars månad än att vänta och se hur allt utvecklar sig.
 • Handlingar till årsmötet med föredragningslista, ekonomisk redovisning, val av ledamöter samt motionsbehandling kommer vi att skicka ut under februari. Vi får återkomma med tidpunkt lite längre fram.
 • I samma försändelse skickar vi med poströstningsunderlag som ska lämnas till styrelsen innan årsmötet.

Eftersom många normalt kostbara aktiviteter blev inställda 2020 kommer föreningens resultat att visa ett överskott. Vi planerar att lägga en del pengar på bl a tvättstugan och parkeringsytorna. Om ni medlemmar har några tankar om detta eller har andra synpunkter tar vi i styrelsen tacksamt emot dessa via epost artholmen.styrelsen@artholmen.org