Så här går försäljning av kolonilott till

När kolonist vill sälja sin stuga kontaktas styrelsen som gör tillsyn enligt nedan.

 • Yttre tillsyn av stuga, tomt, staket, plank, häckar, träd, nummerskylt och postlåda.
 • Överensstämmelse med bygglovshandlingar och att bygglov är slutbesiktigade av Fastighetskontoret.
 • Om anmärkningar finns som inte är bagatellartade, får inte försäljning godkännas. Småsaker som inte strider mot reglerna ska köparen informeras om.
 • Därefter överenskommer man om en tid för själva överlåtelsen.

I god tid innan försäljningen ska följande uppgifter lämnas till styrelsen

 • Säljarens och köparens namn, adress, postadress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.
 • Överenskommet pris för stugan.

Vid överlåtelsen på expeditionen ska nedanstående punkter gås igenom.

 • Köpare och säljare ska legitimera sig. Om någon har fullmakt, ska bådas legitimation uppvisas.
 • Köparen ska visa kvitto på att överlåtelseavgift på 1.500 kr är betald.  Dessutom ska säljarens överlåtelseavgift på 500 kr vara betald. Bankkonto (hos Swedbank)  Clearing nr: 8214-9, Konto nr:  943 593 749-6 eller Swish: 123 173 91 43.
 • Vid betalningen ska stugnummer anges.
 • Kopia på köpekontrakt bouppteckning eller gåvobrev och eventuella fullmakter ska överlämnas.
 • Parkeringskort, toanyckel och handikapp-nyckel ska återlämnas i förekommande fall, dessa kan inte övertas av köparen.

Själva försäljningen av stugan är att betrakta som försäljning av lös egendom.

 • Styrelsen har inget ansvar för stugan eller något annat på tomten.
 • Den tillsyn som styrelsen gör är på uppdrag av Fastighetskontoret och styrelsen.
 • Den kan aldrig åberopas av köparen och säljaren och innebär ingen garanti på att allt är rätt.
 • Köparen har alltid undersökningsplikt.
 • Säljaren måste själv ta upp försäljningen av stugan för eventuell beskattning.