Enkät 2023

Här hittar du den utlovade redovisningen av enkäten 2023.
Vi har fått in 149 svar, och det får ses som ok, med tanke på att det var första gången vi testade enkät.

Styrelsen har valt att låta diagrammen tala för sig själva.
(Diagrammen är klickbara, om du behöver större bilder.)

Styrelsen har kommenterat alla de skriftliga omdömen som kommit in.
Kommentarer från kolonister och styrelsens svar, hittar du längre ner på sidan.
Styrelsesvaren är kursiverade.

Sidan är låååång, men spännande…


 

 

 

 


Kommentarer & SvarFundersam över Pride flaggan somras på föreningens flaggstänger. Kan man hissa sport politik osv.. Tycker dom tillhör svensk flagga eller koloni symbol.


Prideflaggan är en symbol för allas lika värde. Något som föreningen ställer sig bakom. Man kan givetvis flagga med annat, på sin egna flaggstång.På det stora hela är Ärtholmen trivsamt med vänliga och samarbetsvilliga medlemmar. Men det finns också områden med en del förbättringspotential. Framförallt behöver styrelsemedlemmar och vissa medlemmar inom utskotten (läs festkommiten) fundera om de kan uppträda mer vänligt, inkluderande och prestigelöst. Det skulle minska mycket av konflikterna som uppstår

Jag önskar också att styrelsen sätter biologisk mångfald högt upp på agendan. Ärtholmen behöver positionera sig inom Malmö stad och göra det omöjligt för Malmö stad att någonsin i framtiden göra sig av med koloniområdet. Om Ärtholmen är ett betydande grönt stråk (och här talar jag inte om en klippt gräsmatta som närmast är att betrakta som grön asfalt) med en rik biologisk mångfald säkerställer vi markant att vårt område får finnas kvar.


Att Malmö Stad skulle ha tankar på att ”göra sig av med” Ärtholmens Sommarstad, får ses som uteslutet.
Inga signaler har kommit in, varesig till/från kommunfullmäktige, stadsbyggnadskontor eller på något annat sätt.
F.ö. Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Att ej stänga för vatten, kunna vara där någon helg även om vintern, Toaletterna ska vara öppna året runt.


Vintervatten är inte tillåtet enligt vårt avtal med Malmö stad. Skälet är att kolonier inte får användas för vinterboende. Vattenledningssystemet inte är byggt för kraftig kyla, då skulle våra ledningar frysa sönder. Styrelsen har beslutat att inte ha allmänna toaletter utöver de tillfällen då vi har gemensamma aktiviteter. I princip alla har toalett i sin stuga och då har styrelsen bedömd att det är en onödig service.Nyhetsbrevet är fantastiskt bra Styrelsen gör ett strålande arbete Tack 🤩


Ett beröm vi slickar i oss…;)Parkeringsbetyg 1: Alltför stor parkering med fasta platser och få gästparkeringsplatser. Är det verkligen förenligt med miljötänk att så stor yta används till fasta platser som bara får användas till egenregistrerad bil? Detta ökar incitament att skaffa egen bil, vilket går tvärtemot idén om bilpool, hyrbil vid behov, oftare välja lådcykel etc. Som kolonist utan egen bil börjar vi nu överväga att köpa bil, då det tycks vara enda sättet att vara garanterad parkering när det behövs. Det är dessutom billigt. Man kan använda det som permanent parkering betydligt billigare än på någon av stadens boendeparkeringar.


Vi har 180 parkeringsplatser och delar ut 272 parkeringskort varje år. Det finns 500 stugor på Ärtholmen. Alltså är det ungefär bara hälften av alla stugor som kan få en parkering. De flesta kolonister tycker att vi har för lite platser till de boende på området. Det finns parkering för gäster  väster om Coops parkering och vid gatuköket på Ärtholmsvägen. Det är OK att vara med i en bilpool och får ett p-kort.Besiktningsbetyg och betyg för styrelsens arbete: Det är en oerhört trist utveckling att styrelsen tar på sig en polisiär roll. Ett förtroendeuppdrag ska förvaltas med respekt gentemot medlemmarna, inte nyttjas som en maktposition. Skulle önska att styrelsen slutade med alla sina pekpinnar och istället använde ett språk i nyhetsbrev och annan kommunikation som uttryckte ödmjukhet och jobbade med nudging (googla det om ni inte vet vad det är).


(På svenska kan nudging översättas till ”en knuff i rätt riktning”. )
Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Härligt med odlingslott, alla andra lottmänniskor så trevliga, bra trivsel


Lottmänniskor är trevliga människor 😉Jag tror att styrelsen hade tjänat mer på att aktivera medlemmarna i föreningen och öka interaktionen. Har sett flera exempel på att initiativ har tagits detta år, vilket är lovande. För många medlemmar som inte fattar att de är del av en förening, för många som gnäller utan att bidra med något själva. Attityden hos medlemmarna och olika utskott är onödigt bitsk. Där har styrelsen ett sysifos-arbete att skapa ett mer inbjudande klimat. En hel del utskott jobbar på i gamla spår och på rutin, utan att förbättra eller ifrågasätta syftet. Det behövs ”röras om i grytan” mer. Arbetsordningen är otydlig för styrelse, vaktmästare och arbetsutskott. Känns som att beslut trillar mellan stolarna och initiativ rinner ut i sanden. Vår vaktmästares roll är otydlig, och det verkar bli mindre och mindre gjort, och vääääldigt mycket negativt skvaller som cirkulerar. Saknar samhörigheten i föreningen. Hur får vi till det?


Att minimera skvallret, kan man bara gå till sig själv. Sprid inte skvaller, osanningar eller lögner.
Som ALLTID: Kolla källan!
Föreningens vaktmästare har hela styrelsens förtroende.
Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Tycker att allting funkar bra! Förslag att beställa extra tömning av containern när det är perioder då det är mycket trädgårdsavfall. Ett annat förslag är fundera över varför det finns två facebook-grupper. Hittade precis den andra och blev lite förvirrad 🙂


Extra tömning av container sker regelbundet.  Under sommaren är det ett hårt tryck på företagen som kör container vilket kan innebära lite längre väntetid.
FaceBookgrupperna är privata och inget föreningen/styrelsen styr över.


I förhållande till sophantering / trädgårdsavfall och speciellt trädgårdsavfall så upplever jag att det nästan alltid är fullt på helgerna då jag mestadels har möjlighet att vara i min stuga. Så för nästa säsong skulle det vara fint att se över frekvensen på tömning för sommarmånaderna.


Extra tömning av container sker regelbundet.  Under sommaren är det ett hårt tryck på företagen som kör container vilket kan innebära lite längre väntetid.
Att det är fullt på helgerna beror nog på att andra, precis som du, rensar på helgen.Tycker att odlingslotternas gångar (de som ligger till vänster mot Kroksbäck) är för trånga. Ska finnas både plats för häckar att växa och för att gå där. Dålig framkomlighet. Angående återvinningen tycker jag det känns som att man inte kan (tillåts) kasta något som man inte vill ska återanvändas av andra.


Gångarna är trånga. Föreningen försöker, i görligaste mån, få kolonister att klippa in häcken mot odlingslotterna maximalt.
Vad det gäller återvinning, bestämmer DU vad som skal kastas och vad som eventuellt skall återvinnas.Nyinflyttad sommar 2023. Generellt glad och nöjd då jag drömt om stuga på ärtholmen länge! En sak jag saknat stort är info/hjälp hur och var man stänger/öppnar vattenventiler vid säsong. Jag vet ej var dessa finns även om jag har en huvudkran vid huset jag använde.


Styrelsen har ingen information om var ventiler eller huvudkran i de olika stugorna finns. Detta borde föregående ägare ha informerat dig om.
Det kan dock räcka med att du stänger huvudkranen, detta förutsatt att stugan har värme på under vintersäsongen.
Att tömma systemet, genom att blåsa ledningarna och att fylla i antifrostmedel i toalett och vattenlås, säkrar upp mot frostskador.-Toppen med möjlighet att slänga grovsopor men när man jobbar dagtid så vore det bra med en dag under helgen också eller senare /längre tid på kvällen. -Bra att kunna slänga ”större” trädgårdsavfall utanför säsong. -Känner mig inte helt trygg på området p g a inbrott o ”skumma” typer. -Har inte bil men för få parkeringsmöjligheter för gäster eller om man själv har bil tillfälligt.


Tyvärr finns det inte någon plats att utöka parkeringsmöjligheterna för gäster. Vi tar gärna emot tips på var vi kan anlägga sådana.
Däremot finns det parkering för gäster väster om Coops parkering och vid gatuköket på Ärtholmsvägen.Uppskattar mycket aktiviteterna under året, som mustning av äpple, flätning, biodling, miljöaktiviteter osv. Uppskattar även möjligheten till återvinning vid grovsopssortering. Trevliga och informativa nyhetsbrev.


Aktiviteterna är generellt mycket uppskattade. De är något som stärker samhörigheten i föreningen. En eloge till de som driver dessa aktiviteter.Styrelsens arbete behöver större transparens.


Om du menar större medlemsinsyn, är det viktigt att styrelsen inte bryter styrelsesekretessen. Det är svårt att kommentera din kommentar, då den är så allmän.
Maila gärna styrelsen där du är mer specifik, på: styrelsen@artholmen.org.
Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Jag gillar tanken på gemensamma aktiviteter men känner inte mig särskilt lockad av dansband och tjat om att ställa upp. Det kanske finns andra sorters gemensamma aktiviteter som hade passat målgruppen bättre? Personligen hade jag föredragit mer hyggen på dagtid!


Du är mycket välkommen att föreslå och driva aktiviteter som ”passar målgruppen”. 
Uppmaningar att ”ställa upp”, är självklart i en förening där gemensamma aktiviteter bygger på att medlemmarna ställer upp…Kattgruppens verksamhet är behjärtansvärd, men behöver kanske också lite hjälp med marknadsföring osv. Miljögruppens arbete är centralt och bör ges väldigt mycket mer prioritet. Både för jordens skull men också utifrån vårt avtal med Malmö stad. Gärna fler aktiviteter och möjlighet till förädling av produkter tillsammans! Att jag skriver att vi trivs sådär på Ärtholmen beror på tokig granne som inte följer regler. Till kommande enkäter rekommenderar jag möjlighet att kommentera efter respektive fråga! Annars super med enkät!


Föreningens verksamheter, Kattgruppen, Canasta o.a. har egna informationssidor på www.artholmen.org.
Bra förslag med att kunna kommentera varje fråga speciellt.Tack för gott engagemang & intresse av ärtholmens drift, till er i styrelsen!

Jag älskar Ärtholmen och vår gemenskap och alla trevliga grannar och kolonister!


Då tillhör du en majoritet av medlemmarna. En förkrossande majoritet ÄLSKAR Ärtholmens Sommarstad.Fler undersökningar ökar möjligheten för engegemng från medlemmar och styrelsen att bilda sig en bättre uppfattning av medlämars openionen. Ökad demokrati och trenaparenas bygger förtroende.


Att lägga ut en enkät och behandla inkomna svar tar mycket tid. Det är inte rimligt att driva fler enkäter än en, under ett verksamhetsår.
Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Avseende parkering så fungerar det bra för oss boende, men det är tidvis för få gästplatser. Det borde inte heller vara dyrare att parkera som gäst hos oss än på exempelvis Kroksbäcks IP, vilket det är idag. Det finns ganska många tomter där inte regelverken följs. Om det ska finnas regelverk ska dom följas annars bör regelverken justeras så att dom speglar ”verkligheten”.


Tyvärr finns det inte någon plats att utöka parkeringsmöjligheterna för gäster. Vi tar gärna emot tips på var vi kan anlägga sådana. Däremot finns det parkering för gäster väster om Coops parkering och vid gatuköket på Ärtholmsvägen. Håller med om att regelverken ska följas. Det kan vara sådant som har kommit till för väldigt länge sedan. Styrelsen kan inte gå in och rätta till det förrän stugan är till försäljning. Då görs en inspektion av stuga och trädgård. Är det något som inte stämmer med regelverket då, får stugägaren en uppmaning att rätta till felen, annars blir inte försäljningen godkänd.Finns det flera hemsidor som är föreningens?


Nej, föreningen har bara en hemsida, www.artholmen.org. Däremot finns det privata FaceBookgrupper som styrelsen inte styr över.Bra jobbat i styrelsen! Hade önskat fler parkeringar för gäster.


Det finns rätt många alternativ i direkt anslutning till Ärtholmens Sommarstad. Kolla på: https://www.artholmen.org/besoksparkering/Tar inte del av boulen. Hade önskat bättre info från dom olika grupperna. Pågående arbeten, kommande arrangemang mm.


De olika grupperna informerar på vår hemsida: www.artholmen.orgJag skulle gärna veta mer kring vårt avtal med Malmö stad. Finns en oro kring om de kommer bygga bort vårt paradis i framtiden. Hur många år framåt köper vårt arrende? Sedan tycker jag det finns en otydlighet kring byggregler och var man ska vända sig. Jag gjorde enligt alla regler sist men fick tillbaka från Malmö stad att jag sökt i onödan- jag behövde inte trots att styrelsen sagt att jag skulle.. Så gärna en förtydligan på hemsidan. Att jag ville ändra och förstora mina fönster behövde jag tex INTE söka bygglov för. Vi borde kunna ha en massa exempel…


Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Jag har inget att kritisera. Vi har en fantastisk vaktmästare 🤗


Man måste inte kritisera, berömma går också bra och vaktis gör ett riktigt bra jobb…Tycker inte det är ok att miljögruppen .ska avgöra vad som får tas och vem som får ta vid grovsoporna. Saknar dansen 3ggr säsong till dansmusik. Dj spelar i stort sätt enbart disco. Kareoken är rena skämtet.


Det är bara DU som bestämmer vad som skall kastas och vad som eventuellt skall återbrukas.
Förslag till festkommitén lämnar du på: https://www.artholmen.org/festkommitten/Besiktning av träd och häckar blev i vissa fall lite väl ambitiösa.  Skulle inte vara petimäter!!! Lite väl dålig belysning i vissa gångar.


Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.I stort fungerar allting mycket bra! En container till för trädgårdsavfall hade varit önskvärt! Då den vi har ofta blir överfull och stängs!


Extra tömning av container sker regelbundet.  Under sommaren är det ett hårt tryck på företagen som kör container vilket kan innebära lite längre väntetid.
Att det är fullt på helgerna beror nog på att andra, precis som du, rensar på helgen.Utgår från att styrelsen omedelbart åtgärdar huruvida någon är boende året runt i sin kolonistuga. Talas om detta på ”stan” med missnöje. Är mkt angelägen om att vårt avtal med komunen inte äventyras.


Åretruntboende bryter mot det avtal kolonister har med föreningen/Malmö Stad.
Styrelsen lyfter frågan med kolonisten, då styrelsen får kännedom om avtalsbrottet.
Enskildas avtalsbrott, äventyrar inte föreningens avtal med Malmö Stad.Miljö och studiegruppens arbete skulle kunna presenteras tidigt på våren för att ev kunna anmäla intresse. Katt gruppen vet vi inte vad de arbetar med, blir en gissning. För övrigt är nyhetsbrevet mycket bra, här kanske ovanstående kan berätta om pågående och kommande arbeten. Parkerings möjlighet för släpvagn vore mycket bra, då det oftast är ett kortare behov.


Styrelsen uppmanar alla grupper att, så tidigt som möjligt, presentera sina engagemang.
Lastzon för släp finns utanför vaktmästarens kontor. Se skyltning.
Länk till nyhetsbrev med mer info.inte allt jag själv deltagit i så svårt att svara då. Styrelsen är ju ganska ny så svårt att svara helt 100 på den oxå


Jodå, några i styrelsen är relativt nya, medan andra suttit fler mandatperioder.Ang besiktning har vi gett ett lågt betyg eftersom det är så mycket negativt ståhej kring detta varje år. Vi förstår alla att reglerna måste upprätthållas och att det är ett otacksamt jobb för de som inspekterar. Men det skapar mycket oro och stress och negativt surr mellan grannar. Och tonen i kommunikationen från föreningen har på senare tid känts mer hotfull. Vi måste väl ändå utgå ifrån att alla vill området väl och att vi vill ha det fint tillsammans? Kan man kanske erbjuda hjälp till de som verkar ha problem? Istället för att hota med represalier? I övrigt trivs vi utomordentligt på Ärtholmen sedan 20 år och tycker att alla gör ett fantastiskt jobb med föreningen.


Se styrelsens allmänna svar, länk längst ner på sidan.Vaktmästaren svarar inte i telefon eller mejl. Servicenivån är för låg.


Se vaktmästarens e-postadress, telefonnummer och telefontid på: https://www.artholmen.org/vaktmastare/

Vaktmästartjänsten är inte en service till dig som kolonist utan till oss som förening.Grovsopor är en utgift för föreningen,det finns återvinnscentraler .


Många kolonister har inte möjlighet att använda återvinningscentraler då de saknar bil/körkort.
En service styrelsen absolut inte vill begränsa.Tack för trevlig nyhetsbrev!

Beröm sitter alltid bra 😉Då jag jobbar upplever jag containerdagen som emellanåt problematisk. Nåt år hade containerns stängt för den var full när jag kom dit.


Extra tömning av container sker regelbundet.  Under sommaren är det ett hårt tryck på företagen som kör container vilket kan innebära lite längre väntetid.
Att det är fullt på helgerna beror nog på att andra, precis som du, rensar på helgen.En eloge till den medlem som hanterar hemsidan! Tydlig, kortfattad, neutral och informativ text! Fortsätt så!


Vi tar till oss av berömmet…Byggnadsarbete, gräsklippning, slipning bla. görs ofta på sommaren, på söndagar och helgdagar. Tyvärr respekterar några medlemmar inte ordningsföreskrifterna.


I de ordningsregler vi gemensamt beslutat om,  står följande:
Under perioden 1 maj – 15 september gäller följande:
Gräsklippning, byggnadsarbeten eller annat störande arbete får inte utföras på vardagar före kl. 08.00 och efter kl. 20.00 samt på lördagar och helgaftnar före kl. 08.00 och efter kl. 17.00.
För söndagar och övriga helgdagar gäller helgfrid hela dygnet vilket innebär att det inte får utföras något störande arbete alls.
Under 1 maj till den 15 september får endast eldrivna maskiner användas.
Trist att det skall vara så svårt, för några, att följa…