Januari

Ingen inkörsel i januari.
Ingen expeditionstid under januari.


Februari

IInkörsel:
Vid behov av inkörsel kontakta föreningens vaktmästare.
artholmen.vaktmastare@artholmen.org


Mars

Inkörsel:
Vid behov av inkörsel kontakta föreningens vaktmästare.
artholmen.vaktmastare@artholmen.org


April

Inkörsel:
16-17 april kl. 9-17


Maj


Juni


Juli


Augusti


September


Oktober


November


December


 

Med reservation för eventuella ändringar av datum och tider.