Vi har ett antal dokument att förhålla oss till. Några kan vi själva råda över medan andra styrs av Malmö Stad. Nedan visas vad vi har att rätta oss efter:

  • Arrendeavtal mellan kolonisten och föreningen
  • Stadgar 2018 för Ärtholmens Sommarstads koloniförening
  • Ordningsföreskrifter faställda på årsmöte
  • Byggregler . Bygglov skall granskas och godkännas av styrelsen och sedan hos Malmö stads fastighetskontor. Du kan även gå in på www.malmo.se och sök ”Byggregler Trädgårdskolonier”. Där finns uppdaterad information