Styrelsen 2023

Telefon: 0760-228611
styrelsen@artholmen.org 

 

 


Ordförande
Peter Johansson
Åkerögången 100

Vice Ordförande
Lena Kvant
Pomonagången 281

Kassör
Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Sekreterare
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Styrelseledamot

Karin Sannum
Åkerögången148

Styrelseledamot

Sören Henriksen
Cellinigången 210