Ordförande

Jan Väring
Duväpplegången 289

Vice ordförande

Jörgen Palm
Pomonagången 81

Sekreterare

Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör

Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamöter

Margareta Elving
Åkerögången 97

Lena Kvant
Pomonagången 281

Suppleanter

Tobias Berg
Viktoriagången 383

Sören Henriksen
Cellinigången 210

Mats Höjman
Moltkegången 11


Kontakta styrelsen: artholmen.styrelsen@artholmen.org