Från vänster: Lena, Inge, Jan, Lisbeth, Carl, Margareta, Yvonne, Jörgen och Sören

Ordförande

Jan Väring

Duväpplegången 289

Vice ordförande

Jörgen Palm

Pomonagången 81

Sekreterare

Lisbeth Erlandsson

Åkerögången 147

Kassör

Carl Strandberg

Duväpplegången 445

Styrelseledamöter

Margareta Elving

Åkerögången 97

 

Inge Harved

Åkerögången 100

Suppleanter

Yvonne Carlsson

Williamsgången 177

 

Lena Kvant

Pomonagången 281

 

Sören Henriksen

Cellinigången 210