Publicerat 2018-12-17

Expeditionstid under januari

Under januari månad har Ärtholmen ingen expeditionstid alls. Det går givetvis att få kontakt med styrelsen. Det får du genom att skicka ett mail till artholmen.styrelsen@artholmen.org

Brevlådan vid expeditionen kommer att tömmas någon gång varje vecka så en lapp där kan också vara ett alternativ till kontakt.
Är det akuta ärenden kan man ringa följande nummer: 0766–444021

Expeditionstid, samtal till vår vaktmästare Robin, från 1 februari till 1 april är kl 12.00-13.00 på måndagar och fredagar, inga andra veckodagar eller tider.
Är det akut och inte kan vänta till måndag eller fredag ringer man 0766–444021.


Publicerat 2018-11-30

Nu begränsar vi parkeringen

För att i någon mån stänga ute ovälkomna besökare har vi nu stängt av den inre parkeringen mellan miljöhuset och expeditionen. Vi öppnar den igen när våren kommer.


Publicerat 2018-11-27

Bo någon enstaka natt på Ärtholmen

Det är faktiskt tillåtet att vistas i stugan över en dag eller ett par dagar på vinterhalvåret. Men det ställer särskilda krav på kolonisten. Vi har inte någon sophämtning vintertid så man MÅSTE ta med sig  soporna hem igen. Det finns någon som har slängt sina sopor bakom miljöhuset och någon annan på lite andra platser där de absolut inte ska ligga. De flesta av oss inser detta men tyvärr finns det en och annan som inte har förstått. Eftersom vi inte har vatten fungerar ju inte heller toaletterna. Detta behöver man lösa på ett tillfredsställande sätt.
Bilden är från ett annat tillfälle.


Publicerat 2018-11-25

Information angående odlingslotterna innanför grinden.

Odlingslotterna innanför grindarna har nu fått käppar utsatta. Utanför dessa käppar kommer det att göras en gång. All växtlighet kommer därför att köras bort. Det är ännu inte bestämt när det ska ske. Styrelsen håller på att ta in offerter för att få gjort gången och för att få ett staket uppsatt. Det ska se ut som det gör på de andra odlingslotterna, när det är klart. Odlingslotterna förväntas också vara lika välskötta som dessa. Se bilder hur de redan färdigställda och välskötta ser ut. Se även bilder på odlingslotterna innanför grindarna. Här finns välskötta lotter men tyvärr är många helt vanskötta. En del har till och med höga träd och gräsmatta på lotten. Läs igenom ordningsföreskrifterna och iordningställ din lott efter dessa. Till nästa säsong kommer styrelsen att se till att de efterlevs betydlig noggrannare än man gjort fram till nu. Det finns några häckar som har tillåtits bli lite för breda, där kolonisten behöver klippa in dessa.

Här följer ett bildspel på foton tagna den 24/11 2018


Publicerat 2018-10-30

Imorgon stängs vattnet av!

Så var ännu en underbar säsong slut! Från och med imorgon har vi ingen tillgång till vatten förrän det blir vår igen. Vattnet sätts på första vardagen i april nästa år såvida inte det är risk för frost eller av annan anledning. Håll koll på denna sida i slutet av mars för att få besked på vilken dag det blir! Läs här vad som är bra att veta.


Publicerat 2018-10-22

Information angående odlingslotterna för dig som arrenderar ”innanför grinden”

Alla odlingslotter är för närvarande uthyrda och det finns kö till dem. Styrelsen har sen lång tid tillbaka haft en återkommande punkt på dagordningen om de odlingslotter som ännu inte har staket och en ordentlig gång, dvs de som ligger söderut efter grinden. Nu har vi påbörjat arbetet med att ta in offerter för att få arbetet gjort. Planen är att vi ska ha staket och en hygglig gång klar i början av nästa säsong längs alla lotterna. En del av dessa lotter är helt misskötta idag, de som arrenderar dessa kommer att bli uppmanade att sköta om sin lott. Har du inte möjlighet att göra det innan nästa säsong kommer din lott att hyras ut till annan kolonist. Du bör då ta kontakt med styrelsen omgående, på artholmen.styrelsen@artholmen.org och meddela att du inte är intresserad av att behålla din lott. Du som redan anmält intresse av att få hyra en odlingslott behöver inte anmäla det igen, du står redan i kö.
Inom kort kommer följande att ske:
Stolpar kommer att slås ner längs med lotterna där staket ska monteras. Alla växter utanför dessa stolpar kommer att röjas bort.
Du som har odlingslott idag och vill behålla den ska omgående göra följande:
• Börja med att titta på de odlingslotter som redan fått staket; det ska göras på samma sätt här också.
• Rensa utanför din lott/stolparna och släng sådant som du inte vill ha. Plantera in det du vill behålla. Tänk på att ni kan behöva en gång innanför staketet för att kunna passera varandras lotter.
• Ta bort alla egna staket, grindar, plank mm som idag avgränsar din lott ut mot gången.
Ta bort eventuella komposter eller annan bråte som idag ligger utanför din lott. Du ska m.a.o. se till att det är fritt för eventuell maskin att röja utanför din lott.
Målet med de åtgärder vi gör inför nästa säsong är att ALLA odlingslotter ska vara välskötta. Det finns ordningsregler för hur lotterna ska skötas. Dessa ska efterföljas. Länk till ordningsreglerna. Det är inte lätt att hålla ordning på sin egen lott om inte grannen håller efter sitt ogräs. De lotter som idag är mer gräsmatta och ogräs än odlingslott kommer att sägas upp omgående.
Att röja gången och sätta upp staket är en STOR investering för föreningen.
Ytterligare information till berörda kommer att delges så snart vi har mer information.
Har du frågor kan du maila dem till artholmen.styrelsen@artholmen.org skriv odlingslott i ämnes-raden.


Publicerat 2018-10-06

Ännu en underbar sommar på Ärtan!
Nu publicerar vi första bildspelet. Det har inte kommit in så många bilder men de vi fått in finns med här.  Skicka in fler så blir det fler bildspel!


Publicerat 2018-09-29

Så har ännu en Ärtholmen-säsong tagit slut. Vi MÅSTE inte flytta ut än men visst märks det att vi inte är så många kvar. Det är mörkt i många stugor när man tar kvällspromenaden och gott om lediga parkeringsplatser. Massor av äpplen och päron på träden men efter senaste stormarna ligger de flesta på marken. Kyliga mornar och tidig skymning. Nu när vi alla mer eller mindre går in i höst- och vinterdvala, kan det vara trevligt att se på sommarminnena i bilder.
Vi har en hemsida som beskriver det mesta av det man behöver veta om vår sommarstad. Nu kan vi förgylla den genom att lägga in våra sommarminnen.
Har du tagit den där riktigt fina bilden av dina odlingar, din huskatt eller solnedgången sedd från din uteplats? Har du dokumenterat utbyggnaden, den nya odlingslotten, den största pumpan du odlat eller din finaste trädgårdsdekoration? Ja, det är du som avgör vilka bilder du gärna ser på vår hemsida.

Kan du tänka dig att vi lägger ut dem på hemsidan i ett bildcollage eller som enskild bild i samband med en information? I så fall mailar du din bild / bilder till:

artholmen.webmaster@artholmen.org

Det finns en del du bör läsa innan du skickar in din bild och det läser du här   


Publicerat 2018-09-21

Studiegruppen informerar om att vi vill ge alla möjlighet att påverka vilka ämnen vi ska ha till nästa år. Vad tycker du vi ska ta upp? Har du bara nån idé så är du välkommen att föreslå. Har du både idé och förslag på vem, vilka som kan engageras så är det också riktigt välkommet. När vi fått många bra förslag redovisar vi dessa så får vi se vilka som får flest intressenter.
Maila din idé eller förslag till artholmen.styrelsen@artholmen.org skriv ”Förslag till studiegruppen 2019” i ämnes-raden.


Publicerat 2018-09-16

Flyttat? Fått ny adress?

Observera att du MÅSTE komma ihåg att ändra sin adress manuellt till Ärtholmen. Vi får inga uppgifter per automatik från folkbokföringen. Det gör du antingen genom att maila till Ärtholmen artholmen.styrelsen@artholmen.org eller genom att lägga en lapp i styrelsens postlåda med din nya adress. Skriv ditt namn och stugnummer utöver den nya adressen.


Publicerat 2018-09-13

Grova grenar på ”plattan”

Från och med idag, 13 september, är det OK att lägga grova grenar (över 25 mm och max 2 meter långa) på därtill avsedd plats vid inre parkeringen.


Publicerat 2018-09-04

I huvudet på vår vaktmästare…

Lite av varje från sommaren 2018 sett med Robins ögon

Det har varit en bra en bra sommar även om den var för varm att jobba i. Jag fick i alla fall en veckas semester och resten tar jag till hösten eller i januari nästa år. Det fungerar bra.

Det mesta har fungerat bra i år och en del har gått över förväntan. Så var det nu vid senaste ”containerdagarna.” Nu har de flesta klart för sig vad man får eller inte får slänga i containrarna. Det är långa dagar för mig men när allt klaffar är det ett plus i kanten. Det där med byggavfall är väl fortfarande lite si och så, max två kärror får man slänga annars blir det för mycket av den varan.

Ska jag nämna något, som varit negativt så är det miljöhuset.Det behöver bli bättre ordning på hur du sorterar och paketerar, dvs kartonger ska packas ihop så de blir så små som möjligt och köksavfall ska absolut slängas i containern för köksavfall.  Sen har vi alltid problem med att det ställs saker i miljöhuset som inte hör dit, ett ständigt återkommande bekymmer.

Plattan för grova grenar öppnar vecka 39 (24/9). Släng inte dessa i containern för trädgårdsavfall! Behåll de tjocka grenar du har tills plattan är öppen. (”Plattan” är egentligen bara en för ändamålet avsedd plats vid inre parkeringen)

Ordningen har varit fin efter danskvällar och andra evenemang.

Nu kan man köpa B-kort till parkeringen. Dessa kan betalas med Swish eller Bankgiro. Betalar du med Bankgiro kan du göra det innan och ta med kvitto eller annat som verifierar din betalning men om du betalar med Swish så gör du det samtidigt som du hämtar kortet hos mig. Detta kort kostar 200 kr och gäller den 1 september till 31 maj.

Ja det var en del från min vardag hälsar Robin.


Publicerat 2018-08-26

Minnesanteckningar från halvårsmöte 2018-08-26

 1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Presentation av styrelsen.
 2. Dagordningen godkänns. Den har anslagits på anslagstavlan samt lagts ut på hemsidan.
 3. Val av ordförande för mötet blev Jan Wäring och till sekreterare valdes Ingrid Ehrstedt.
 4. Skrivelser från medlemmar; inga inkomna.
 5. WiFi på Ärtholmen; Offert har inkommit som ser riktigt bra ut. Ordförande presenterar styrelsens arbete så här långt. Såväl information om hur installationen ska gå till som kostnader per stuga och hur arbetet fortsätter. En extrastämma kommer att utlysas då medlemmarna får ta ställning till om vi ska installera WiFi på Ärtholmen. På en fråga om vi ska fortsätta detta arbete svarade mötet enhälligt ja. En fråga från Karina i stuga 116 angående bandbredd får arbetsgruppen återkomma med svar då arbetet kommit längre.
 6. Ekonomin ser bra ut. Den kostnad som skenat är vattenkostnaden, med 50%. Detta på grund av flera vattenläckor i stugor i våras. Ordförande uppmanar alla att se till att ha huvudkran till sin stuga och att denna är stängd då man flyttar hem för säsongen.
 7. Information om olika aktuella händelser:
  • Belysningen på parkeringsplatsen kommer att förnyas genom utbyte av tänddon för LED-lampor som kommer att ha lång hållbarhet.
  • En stor gren från en av bokarna har trillat ned och förstört en del av taket på lotteriståndet. Det är kommunen som ansvarar för dessa träd och de kommer omgående att se till att åtgärda sjuka träd samt att se över samtliga träd.
  • Miljöhuset; det har varit en del problem i sommar genom att vissa tunnor blivit överfulla. Vi får nu dessa tömda två gånger per vecka istället för som tidigare en gång per vecka.
  • Byggregler; har man planerat för att bygga eller göra andra förändringar på sin tomt är det viktigt att informera sig om vilka regler som gäller. Inge Harved informerar om att Malmö stad fått en riktigt informativ och lättnavigerad hemsida ang. byggregler. Nytt för i år är att man inte får bygga någonting närmare än 80 cm från tomtgräns, inte ens en spaljé.
  • Carl Strandberg informerar om Ärtholmens nya hemsida. Där kan man hitta det mesta som man behöver veta om vår förening.
  • Ordförande informerar om att 31 stugor bytt ägare i år att inspektionen av gångarna fungerar bra och att det är dags att slänga grovsopor nästa vecka.
 8. Övriga frågor, fanns inga.
 9. Mötet avslutades

Publicerat 2018-08-21

De som vill köpa sk B-kort till parkeringen kan nu göra det hos vaktmästaren. De kostar 200 kr och gäller från den 1 september till 31 maj. Betala med Swish eller Bankgiro. Vi försöker undvika kontanter då hanteringen av pengar är mer och mer besvärlig även för oss.


Publicerat 2018-08-21

Det har kommit några klagomål på lösspringande katter. Av den anledningen vill styrelsen göra alla medvetna om att man har skyldighet att hålla sin katt i koppel. Det finns säkert också en del katter utan ägare som rör sig på området. Informera kattgruppen om du ser någon katt som verkar utan ägare. Läs mer här: https://www.artholmen.org/kattgruppen/

Så här står det i våra ordningsregler: ”Hundar och katter ska hållas kopplade inom området.” https://www.artholmen.org/ordningsforeskrifter/


Publicerat 2018-08-19

Som vi tidigare har informerat så håller föreningen halvårsmöte på dansbanan söndagen den 26 augusti kl 11.00.

Nedan den uppdaterade dagordningen:

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Skrivelser
5. Wifi på Ärtholmen
6. Ekonomi
7. Information
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas


Publicerat 2018-08-16

Till alla kolonister.

Dags för den andra kontrollen av ordningen i år.

Under vecka 35 (den 27/8 -2/9) kommer Sommargruppen dvs. några styrelsemedlemmar att gå runt i alla gångar och se så att det ser fint och välskött ut. Som vanligt tittar vi på helheten och specifikt på hur gångarna utanför din koloni ser ut och att dina träd och häckar inte vuxit sig alltför höga. Vi kontrollerar också att det finns nummer på ditt hus och att det finns en postlåda. Har du partytält eller liknande så tänk på att det bara får vara uppställt max 7 dagar.

Punkter på vår lista:
– Väl synlig postlåda
– Stugnummer finns och syns
– Trädhöjd överstiger inte 4 m
– Häck mot gång eller granne är högst 1,8 m hög
– Partytält har bygglov om det står mer än 7 dygn
– Stugan och tomten är välskött, eller i alla fall inte misskött
– Gången är fri från ogräs
Om du redan nu vet att det finns särskilda omständigheter som gör att din koloni inte kommer att vara ordningställd innan vecka 35 får du gärna kontakta oss på mailadress: artholmen.styrelsen@artholmen.org och beskriva varför och när du kan ha iordningställt för att klara en kontroll.

Vi hoppas att alla hjälps åt att hålla en god ordning på hela vårt fina område. Har sommargruppen några synpunkter så lägger vi en lapp i din brevlåda om vi inte ser dig för personlig kontakt men om du ser oss när vi är där så kom gärna och prata med oss.

Hälsningar från sommargruppen som består av Jörgen, Margaretha, Maria K, Lisbeth, Carl och Ingrid E.


Publicerat 2018-08-15

Grillningsförbudet upphävt!

Det är nu åter tillåtet att grilla på den egna tomten med alla slags grillar.


Publicerat 2018-08-09

Kallelse till halvårsmöte

Välkommen till halvårsmötet som hålls på dansbanan den 26 augusti kl 11:00

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Protokolljusterare
5. Frågan om mötet har varit stadgeenligt utlyst
6. Skrivelser
7. Ekonomi
8. Information
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Välkommen!


Publicerat 2018-07-25   Styrelsen informerar: Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att införa ett totalt eldnings- och grillförbud från 2018-07-25 kl 16.00.    Det är viktigt att vi alla respekterar detta.   De skriver så här: ”Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.”  


Publicerat 2018-07-15

Studiegruppen arrangerar föreläsning om

BIN OCH HONUNG

Kom och lyssna på Torbjörn Dahlqvist som har hand om Ärtholmens bikupor.

Torbjörn har lång erfarenhet och stort kunnande om bin. Du kan även köpa honung från Ärtholmens bin. Den kostar 75 kr och betalas via Swish eller kontant.

När?             Onsdagen den 18:e juli kl. 18.30

Var?             Föreningshuset.

Välkomna!

Kerstin 070-207 55 30 och Lisbeth 070-842 77 02


Publicerat 2018-07-13

Rapport från Sommargruppen.

Så har sommargruppen slutfört sin runda i gångarna för att se att det ser snyggt ut och att inte träd och häckar växer sig för höga. Vi är MYCKET nöjda med årets ”visitation”. Vi har ett riktigt fint område – ja, de flesta tomter är exemplariskt skötta. De få som inte hunnit klippa och ansa hade gjort det när vi återkom efter ett par veckor. Vi hade många trevliga samtal med medlemmar som var hemma då vi kom förbi. Det framfördes en del synpunkter som vi har tagit till oss och som vi kommer att tillmötesgå nästa år.

En synpunkt var att vi var för tidigt ute i år, därför senarelägger vi nästa års runda. Då blir det veckan efter midsommar istället.

Det finns en del stugor och tomter som ser övergivna ut och deras ägare har vi inlett samtal med så det kommer nog att bli bra inom kort.

Vi kan bara säga tack för ett trevligt bemötande i detta uppdrag, vi återkommer gärna nästa gång.

Med vänliga hälsningar från Sommargruppen som består av styrelsemedlemmarna: Lisbeth, Jörgen, Maria K, Margaretha, Carl och Ingrid E

Välskötta gångar!


Publicerat 2018-07-03

Information till nya medlemmar

I samband med att man köper ny stuga så är det mycket som är okänt. Man behöver få reda på hur allt fungerar, samtidigt har man givetvis många tankar kring den nya stugan och tomten. Allt som ska fixas och alla funderingar som surrar.

Då är det bra att få en liten folder med det mest nödvändiga att känna till. En sådan har vi färdigställt i år och den delas ut till nya medlemmar. Är du också intresserad av att få en sådan liten broschyr så finns den efter den 11 juli att hämta hos vår vaktmästare Robin. Givetvis finns all information på hemsidan som finns i broschyren.


Publicerat 2018-06-26

Godare frukt, rikligare och mer lättplockad.

Kom och lyssna på trädgårdsmästaren Thony Elowsson som berättar om fruktträdsbeskärning enligt paraplymodellen.
Thony har lång erfarenhet av trädbeskärning och besvarar alla möjliga frågor.

Välkomna!

Onsdagen den 4 juli kl 18.30 i föreningslokalen.

Kerstin 0702 075530 och Lisbeth 0708 427702


Publicerat 2018-06-17

Midsommar på Ärtholmen

Nu är det snart dags för en svängom på dansbanan. Som vanligt har vi också lottstånden öppna och tombolan snurrande. I år kostar lotterna fem kronor. Priserna har justerats därefter.

Välkomna att spela på lotterierna och dansa till Ninnas berömda orkester kl 20 – 24!


Publicerat 2018-06-12

Sopsäckar på fel ställe!

Så svårt kan det inte vara.

Dessa tre sopsäckar låg ”väl paketerade” och nerstoppade i ett kärl för plast. I första hand ska innehållet sorteras i plast, metall, kartong etc. Om det är restavfall av olika slag som exv matrester så ska dessa kastas i den röda containern. Det är inte första gången detta händer.

Om den ena luckan på den röda containern är spärrad betyder det att det är fullt på den sidan men att det finns plats på den andra. I dag på morgonen hade någon placerat hushållssoporna på marken på ena sidan fastän det fanns gott om plats på andra sidan. Fåglarna gladdes men inte Robin som fick fara runt hela gården för att samla ihop skräpet efter dig som gjorde så här. Är det helt fullt sätter vi ut ett extra kärl.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med sophanteringen. Tveka inte att säga ifrån om du ser att någon är helt galet på det.


Publicerat 2018-06-08

Information från Malmö stad

Det är varmt i Skåne ‐ dags att spara på vårt vatten

Det är värmebölja och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Tänk efter en extra gång innan du använder vattnet.

Lär  mer här om hur Malmö stad hanterar vatten

Smarta tips
•Undvik att vattna gräsmattan.
•Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
•Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång.
•Stäng av kranen när du borstar tänderna.
•Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder tvättvattnet.
•Fyll bara poolen en gång, håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge

Bra att veta
•För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
•Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
•En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
•Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
•Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
•Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.


Publicerat 2018-06-02

Ny parkeringsmöjlighet

Vi har varit i kontakt med entreprenören som handhar den avgiftsbelagda parkeringen vid Coop på Stadiongatan. Bolaget heter Xpert Parkering och erbjuder parkering för tiden juni – augusti. Denna kostar 750 kr per månad (info justerad 2018-06-15). De har max 20 sådana platser. Man får ställa sin bil på vilken ledig plats som helst.

Föreningen har inget avtal eller sådant med bolaget utan den som intresserad får själv ta kontakt med Xpert. Deras hemsida: http://xpertparkering.se/ deras epostadress: info@xpertparkering.se, telefon: 040-68 50 000.


Publicerat 2018-05-31

PRO gruppens envetna arbete med att färdigställa den nya rampen till vår trädgårdsavfallscontainer pågår oförtrutet. En överliggare kvarstår att svetsas på plats och viss ytterligare målning. Förhoppningsvis klart under nästa vecka.


Publicerat 2018-05-29

Dags för den årliga kontrollen av ordningen.

Under vecka 24 (den 11–17 juni) kommer Sommargruppen dvs. några styrelsemedlemmar, att gå runt i alla gångar och se så att det ser fint och välskött ut. Som vanligt tittar vi på helheten och specifikt på hur gångarna utanför din koloni ser ut och att dina träd och häckar inte vuxit sig alltför höga. Vi kontrollerar också att det finns nummer på ditt hus och att det finns en postlåda. Har du partytält eller liknande så tänk på att det bara får vara uppställt max 7 dagar.

Punkter på vår lista:
– Väl synlig postlåda
– Stugnummer finns och syns
– Trädhöjd överstiger inte 4 m
– Häck mot gång eller granne är högst 1,8 m hög
– Partytält har bygglov om det står mer än 7 dygn
– Stugan och tomten är välskött, eller i alla fall inte misskött
– Gången är fri från ogräs
Om du redan nu vet att det finns särskilda omständigheter som gör att din koloni inte kommer att vara iordningställd innan kontrollen och midsommar får du gärna kontakta oss på mailadress: sommargruppen@artholmen.orgoch beskriva varför och när du kan ha iordningställt för att klara en kontroll.
Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att hålla en god ordning på hela vårt fina område.
Har sommargruppen några synpunkter så lägger vi en lapp i din postlåda om vi inte ser dig för personlig kontakt men om du ser oss när vi är där så kom gärna och prata med oss.

Hälsningar från sommargruppen som består av Jörgen, Margaretha, Maria K, Lisbeth, Carl och Ingrid E.


Publicerat 2018-05-27

Idag lanserar vi Ärtholmens Sommarstads nya hemsida.

Ingrid Ehrstedt och jag  fick styrelsens uppdrag för precis en månad sedan att ta fram denna sida. Vår målsättning har varit att hemsidan ska vara:

 • snabb, stabil och lättnavigerad
 • gå att läsa på dator, surfplatta och smart telefon
 • innehålla uppdaterad och relevant information
 • visa på hur man hittar till Ärtholmen
 • presentera styrelsen och kontaktinformation

En del av innehållet har vi kopierat från den nuvarande sidan, men mycket är nytt och redigerat. En fin funktion på denna sida är möjligheten att fritextsöka på allt innehåll. Klicka bara på förstoringsglaset högst upp till höger och skriv in ett sökord. Du får då upp en sida med alla förekomster.

Vi har även en digital Anslagstavla. Här ska vi prova oss fram för att se hur det fungerar. Det finns alltid en risk med öppna bloggar och kommentarsfält att de missbrukas av utomstående.

Vår domän heter i fortsättningen www.artholmen.org. Den gamla sidan kommer att släckas ner under nästa vecka och en automatisk omdirigering görs.  Med den nya hemsidan inför vi också en ny eposthantering. Se vidare på olika sidor våra nya epostadresser. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehåll och layout till denna adress: artholmen.webmaster@artholmen.org

Carl Strandberg


Publicerat 2018-05-22

Nästa loppis är den 30 juni, vill du vara med så läs mer under Loppis


Publicerat 2018-05-20

I flera år har Ingegärd sålt fina sommarväxter till oss som hennes bror Rolf har drivit upp.
I år är dock sista året vi får den förmånen. Här kommer en hälsning från Ingegärd och Rolf:
– Vi tackar våra trogna Ärtholmenkunder för alla år vi sålt blommor men nu är det tyvärr sista året.  Ålder och krämpor tar ut sin rätt. Vi önskar er alla en skön sommar.


Publicerat 2018-05-07

Nu börjar den nya rampen till trädgårdsavfallscontainern bli färdig.