Nyheter 2022


Publicerad 2022-11-23

Styrelsen har efterfrågat förslag på hur föreningen kan spara el och vatten. Några förslag har kommit in från medlemmar. Tack för det…

Belysningen i gångarna har varit en av energitjuvarna varför föreningens gångbelysning kommer att ändras till LED-belysning. Denna investering kommer leda till betydligt lägre elkostnader.
Föreningen betalar cirka 400000:- per år för vårt vatten. Förslag från medlemmarna ger att vi borde rekommendera att inte vattna våra gräsmattor. En rekommendation styrelsen ställer sig bakom. Att vattna växter och odlingar är självklart, men gräsmattan klarar sig alldeles utmärkt utan renat kranvatten.
Ett annat förslag som styrelsen diskuterat är förslaget om att alla kolonister på ett eller annat sätt får tillgång till en vattentunna, något styrelsen vill återkomma till…

 

Fr.o.m. säsongen 2023 kommer det krävas att du kan uppvisa ett giltigt registreringsbevis för ditt fordon, för att kunna kvittera ut ett parkeringskort.
Detta för att aktivt motverka det fusk som förekommit.


 

Styrelsen har beslutat att ge medlemmarna möjlighet att betala arrendet  fr.o.m. årsskiftet, med hjälp av autogiro. Detta kommer vara utan kostnad för kolonisten. Mer info kommer…


Publicerad 2022-10-19

Sista dagen för mat och restavfallscontainer är den 1/11-22.

Vattnet stängs den 31/10 på förmiddagen

Då reglerna för hyra av odlingslotter kommer förändras,
blir det ingen ny uthyrning innan föreningsstämman.


Publicerad 2022-08-31

Valberedningen efterlyser intressenter till styrelsearbete 2023.

Vi söker även 2 personer till  festkommiten.
Hör gärna av er till Bengt Kortz koloni 344 eller ring 0737308118.

Publicerad 2022-08-28

Nytt datum för trädgårdsloppis:
3:e september.
INSTÄLLT!


Publicerad 2022-08-09

Loppisen den 13 Augusti vid dansbanan är INSTÄLLD!


Publicerad 2022-06-23

Inspektion av gångarna sker v.28

Information kring vad som gäller, hittar du under punkt 8.
Länk: https://www.artholmen.org/ordningsforeskrifter/


Publicerad 2022-05-26

Midsommar 2022

Midsommarafton: 20-24 Diskjokey Herman spelar musik
Midsommardagen: 14-16 Dans runt midsommarstången. Samling vid flaggstången på parkeringen. Godispåsar säljs för 40:-.


Publicerad 2022-05-12

Våra parkeringskort delas ut nu till helgen, 14 & 15 maj,
Lördag 14/5: 10:30-13
Söndag 15/5: 11 – 13
De nya korten kommer gälla fr.o.m. den 1/6.
Det innebär att du måste lämna ditt gamla P-kort i bilen månaden ut.
Ta alltså inte med dig ditt gamla P-kort när du hämtar ditt nya!
Glöm inte att lägga det nya kortet i bilen, innan den 1 juni!

 


Publicerad 2022-04-21

Studiegruppen

Föreningens studiegrupp har startat för säsongen.
Se mer på: https://www.artholmen.org/studiegruppen/


Publicerad 2022-04-19

Stämmoprotokoll 2022

Föreningens stämmoprotokoll för stämman 2022, hittar du HÄR.


Publicerad 2022-04-10

Ordförande

Jan Väring
Duväpplegången 289

Vice ordförande

Jörgen Palm
Pomonagången 81

Sekreterare

Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör

Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamöter

Margareta Elving
Åkerögången 97

Lena Kvant
Pomonagången 281

Suppleanter

Tobias Berg
Viktoriagången 383

Sören Henriksen
Cellinigången 210

Mats Höjman
Moltkegången 11


Publicerad 2022-04-05

Övergångskassören informerar:

Under nästa vecka kommer vi att skicka ut vårfakturorna via epost.
Viktigt då att alla har lämnat en korrekt adress för att få sin faktura.
Samtidigt vill vi att de vi fortfarande saknar epostadress till, endast ett trettiotal, meddelar en adress till oss.
Skicka ny och eventuellt ändrad adress till artholmen.ekonomi@artholmen.org.
Vi överväger att vid höstfaktureringen införa en ”fakturahanteringsavgift” på 50 kr till de stugägare vi saknar epostadress.

Publicerad 2022-04-01

Vattnet släpps på…

Måndagen den 4 april, klockan 10, släpps vattnet på.
Se till att era kranar är stängda, om ni inte kan vara på plats.


Publicerad 2022-04-01

Uppdaterade avgifter

Från och med den nya säsongen har vi höjt avgiften för helårs P-kort till 800 kr.
Om någon av denna anledning inte längre vill kvar sitt P-kort vill ha besked om detta snarast till artholmen.parkering@artholmen.org.
Vårfakturorna kommer att  skickas ut under nästa vecka och då tar vi bort debiteringen för eventuellt uppsagda P-kort.

Parkeringsavgiften årskort 800 kr, Vinterkort 350 kr

Föreningslokalen helghyra 1.000 kr, del av dag 500 kr.

Duschnyckel 300 kr

Tvättpass på tre timmar 35 kr

Fastighetsavgift markvärde

Ve 1 = 200-300 kvm avgift 1.455/tomt och år

Ve 2 = 301-400 kvm avgift 1.538/tomt och år

Ve 3 = 401-500 kvm avgift 1.620/tomt och år

Ve 4 = 501-600 kvm avgift 1.703/tomt och år


Publicerad 2022-03-31

Besökparkeringen

Från och med den 1:a april 2022, kommer föreningens besöksparkering vara belagd med avgift.
Det är Taxa E – Malmö, som gäller från ovanstående datum.
Taxa E : 10 kr/tim 9-18 mån-lör, övrig tid 2 kr/tim


Publicerad 2022-03-31

Årsmöte Boulesektionen Ärtholmens sommarstad 2022.

Mötet äger rum i föreningshuset den 12/4 klockan 18.


Publicerad 2022-03-30

Vattnet kommer inte sättas på 1:a april.

På grund av risk för frostgrader, kommer vattnet tidigast sättas på måndagen den 4:e april.


Publicerad 2022-03-09

Hjälp önskas!

Festkommittén behöver hjälp med att stå i våra lotteristånd under Midsommarafton, 20-24 och Midsommardagen, 14-16.
Passen är en timme per person.
Passa på och boka din tid hos Marie Nyberg på mail; else_marie101@hotmail.com .


Publicerad 2022-03-09

Bara vanligt vatten

Vårt vatten släpps på fredagen den 1:a april, vid 10-tiden.
GLÖM INTE ATT SE TILL ATT ALLA KRANAR ÄR STÄNGDA!


Publicerad 2022-03-08


Publicerad 2022-03-02

Vintertoan

Nu har det hänt igen. Någon har vridit sönder kranen samt vattenröret inne på vintertoan.
I morse kom en hantverkare till vår vaktmästare Robin och sa att vattnet forsade ut från toaletten.
I går kväll har en vattenhämtare vridit sönder kranen och vattenledningar när dom ska ha bunkrat vatten.
Toan går nu inte att använda!
Vattnet är nu avstängt.
Toaletten kommer inte att öppnas igen före den 1 april.
Den måste repareras först.

 


Publicerad 2022-02-28

Kallelse till årsmöte

Ordinarie årsmöte kommer att hållas på Limhamns Folkets Hus

onsdagen den 30 mars 2022 kl 18:30.

Alla kolonister är välkomna, dock max två per stuga varav en har rösträtt.
Medlemskontroll kommer att göras vid entrén. Föreningen bjuder på kaffe o kaka.

För de som inte har möjlighet att närvara kan skriftlig fullmakt ge annan familjemedlem eller annan medlem rätt att utöva dennes rösträtt.
Inget sådant ombud kan dock företräda mer än en medlem.

För att veta ungefär hur många som kommer vill vi ha ett e-postmeddelande eller en lapp i vår postlåda om ditt deltagande senast 2022-03-23.
Enklast och bäst är om du bara klickar på denna e-postadress och meddelar ditt intresse: artholmen.styrelsen@artholmen.org.

Välkomna!


Publicerad 2022-02-28

Hemsidan

Styrelsen har uppdaterat informationen på föreningens hemsida.
Vi har även genomfört vissa ändringar i strukturen, för att underlätta navigerandet.


Publicerad 2022-02-28

Årsberättelse 2021

Årsberättelsen för 2021 och kommande verksamhet 2022 är utskickad digitalt till de i föreningen som meddelat sin e-postadress.
Du hittar den även här: Årsberättelse 2021


Publicerad 2022-01-20

Årsmötet 2022

Om allt går som planerat avser vi att hålla ett fysiskt årsmöte i Limhamns Folkets Hus onsdagen den 30 mars kl 18:30.
Om nuvarande pandemirestriktioner då fortfarande gäller blir antalet medverkande begränsat till 110 personer.
Varje stuga får därför endast representeras av en person. Under mötet blir det sk ”biosittning” och tyvärr ingen kaffe o kaka.

Alla som vill delta måste kunna visa upp ett giltigt Covid-bevis på sin telefon eller på papper samt legitimation.
Tänk därför på att skaffa dig ett pass i god tid innan mötet.

Årsberättelse kommer att skickas ut via epost i slutet av februari.

Dags att lämna motioner

Tänk på att du som vill lämna en motion (förslag) till kommande årsmöte måste göra det senast den 31 januari 2022.
En motion måste lämnas in skriftligt antingen via posten eller i styrelsens postlåda på föreningshuset eller via epost till artholmen.styrelsen@artholmen.org.

Det måste klart framgå vad förslagsställaren önskar få genomfört och med motivering varför.
Styrelsen kommer sedan att yttra sig över motionen och infoga både motionen och yttrande i kallelsen till årsmötet.


Publicerad 2022-01-01

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera föreningens hemsida. Du som ansvarar för informationen på nedanstående sidor, får gärna kolla så att informationen är korrekt och aktuell.
Skicka din text till: artholmen.webmaster@artholmen.org. Önskar du att kunna bli kontaktad per mail, bifogar du din mailadress.