Sådant här tas inte emot:

  • Elartiklar – varken nät- eller batteriprodukter
  • Sten, betong, jord eller eternit
  • Farligt avfall typ färg och kemikalier
  • Byggavfall i stora kvantiterter

Om du är osäker ring 0766-44 40 23