Sedan några år tillbaka måste vi lämna fastighetsdeklaration även för en kolonilott. Se vidare information från Malmö stads fastighetskontor.