Du som funderar på att bygga nytt, bygga till eller bygga om, här finns all information du behöver

Ärtholmens Sommarstad 2024-01-26

Regelverk, information och blanketter

Detta behöver du ha koll på när du funderar på att bygga nytt eller bygga till:
o ByggreglerLänk till dokumentet  
o Blanketten – Ansökan om medgivande att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad – lämnas till föreningen, Länk till blanketten
o Anvisningar för ny- till- och ombyggnad, Länk till anvisningar
o Exempel/mallar för ritning, Länk till ritningsexempel och mallar
o Du ska lämna in en teknisk anmälan (bygglovsbefrielse gäller för byggnation som följer detaljplanen) till Malmö stad. Stadens regelverk för detta hittar du här:

https://malmo.se/Bo-och-leva/Bygga-och-bo/Bygga-riva-eller-forandra/Bygglov-eller-teknisk-anmalan/Kolonistugor.html

Processen för byggnation är kortfattat och i kronologisk ordning som följer:

Fyll i och lämna in blanketten ”Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad enligt arrendeavtalet § 9” i två exemplar till föreningen, inkl ritningar.
Föreningen behandlar din ansökan och återsänder din ansökan med det beslut som fattats.
Om din ansökan blir godkänd av föreningen skickar du in en teknisk anmälan till stadsbyggnadskontoret, enligt deras anvisningar. I annat fall får du reda på vad som behöver ändras och lämnar in en ny ansökan till föreningen.
Först när du fått ett godkännande från stadsbyggnadskontoret får du starta din byggnation. Denna måste påbörjas inom två år från godkännandet och måste färdigställas inom fem år.
När du är klar anmäler du detta till föreningen samt i förekommande fall till stadsbyggnadskontoret.