Januari
24 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

Februari
21 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

Mars
21 Inkörsel i gångarna 09.00-15.00
26 Årsmöte
29 Utsättning av container för köksavfall

April
2 Sista dagen att lägga träd och grenar på plattan
3 Påsläpp av vattnet
6-7 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00
27 Öppning av låsbara grindar

Maj
1 Sång av Malmö Kvartett Sångsällskap kl. 10.15
4-5 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00
15-16 Containrar för grovsopor

Juni
8-9 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00
22 Klä och resa midsommarstången kl. 11.00.
22 Midsommaraftondans 20.00-24.00
23 Dans och lekar för barnen kring midsommarstången kl. 14.00

Juli
Dans 20.00-24.00 Datum anslås på anslagstavlan
20-21 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00

Augusti
Dans, avslutning kl. 20-24 Datum anslås på anslagstavlan
24-25 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00
26 Halvårsmöte vid dansbanan kl. 11.00
28-29 Containrar för grovsopor
31 Stängning av låsbara grindar

September
28-29 Inkörsel i gångarna 09.00-17.00

Oktober
26-27 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-17.00
31 Avstängning av vattnet

November
14 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

December
12 Inkörsel i gångarna mellan 09.00-15.00

2019
Inkörsel i gångarna
16 januari
13 februari
29-30 mars
26-27 april

Med reservation för eventuella ändringar av datum och tider.