Årsmöte hålls enligt stadgarna innan mars månads utgång. Dessutom hålls ett halvårsmöte på dansbanan under sommaren. För exakt datum se vårt kalendarium.

Protokoll från 2019 årsmöte finner du här: Protokoll Årsmöte 2019-03-20

Årsmöteshandlingar för 2019 finner du här: Kallelse till Årsmöte 2019.

Kallelse med motioner, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017 finner du här: Kallelse till Årsmöte 2018

Protokoll från 2018 årsmöte finner du här: Protokoll Årsmöte 2018-03-22

Minnesanteckningar från  Halvårsmöte 26 aug 2018