Styrelsen har beslutat att skjuta på årsmötet som skulle ha hållts 2020-03-25:
Detta p.g.a. det rådande Coronaläget.
Information kring årsmötet kommer då ny information finns.

Länk till Årsberättelse 2019 och kommande verksamhet 2020.

Ett ”virtuellt” årsmöte hölls 2020-08-11 utan närvaro av medlemmar på grund av Covid-19 restriktioner. Se vidare i ”Kallelse till årsmöte 2020”, Poströstningshandlingar 2020-07-22

Protokoll årsmöte 2020