Vi har en heltidsanställd, året-runt arbetande vaktmästare som heter Robin Larsson.  Kontaktuppgifter finns här. Han finns normalt ute på området för en mängd olika arbetsuppgifter:

  • skötsel av gräsmattor
  • klippning av allmänna häckar
  • tillsyn av byggnader
  • kontroll av avfallshantering
  • beställning av grus och sand
  • avläsning av vattenförbrukning