Ordförande

Jan Väring

Duväpplegången 289

Vice ordförande

Jörgen Palm

Pomonagången 81

Sekreterare

Ingrid Ohlsson

Pomonagången 154

Kassör

Maria Madsen

Violgången 473

Styrelseledamöter

Lisbeth Erlandsson

Åkerögången 147

 

Margareta Elving

Åkerögången 97

 

Inge Harved

Åkerögången 100

Suppleanter

Maria Keller

Moltkegången 24

 

Ingrid Ehrstedt

Åkerögången 239

 

Carl Strandberg

Duväpplegången 445