Avfallshantering

I vårt miljöhus finns olika behållare för respektive sopsort: tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, samt matavfall.
Det finns även en bokbytarhylla där du kan lämna/hämta böcker.

Det är inte tillåtet att lämna andra sopor än de ovan angivna i miljöhuset.

Batterier, småel och lampor kan lämnas i särskilda behållare på Coop Stadion.

Utanför miljöhuset finns två glasigloos för färgat respektive ofärgat glas och flaskor.

Porslin, dricksglas, keramik eller lampor räknas inte som glasavfall.

I röd containter lämnas restavfall, dvs sådana hushållssopor som inte kan återvinnas.


En stor container för trädgårdsavfall finns tillgänglig hela året.
Större grenar än två cm i diameter får inte kastas här. Inte heller sten, jord eller byggavfall
Tjockare grenar, träd och rötter slängs i grovsopscontainer.

Två gånger per år ställer vi ut en container för grovsopor. Datum för detta hittar du under rubriken ”Viktiga datum”.

Här får inte lämnas elektronik, färg, farligt avfall mm.


För att bättre ta tillvara föremål som fortfarande är användbara, men som just du inte vill ha kvar, har miljögruppen from sommaren 2023 arrangerat bytesdagar i samband med att vi har container för grovsopor.
Då kan tex
uttjänta möbler, husgeråd, prydnadssaker eller annat få en ny ägare.
Du rådgör med miljögruppen om din/dina föremål är tillräckligt värdefulla
, om så är fallet ställs dessa på anvisad plats för alla kolonister att återanvända.
Du bestämmer själv om du vill lämna till återvinning eller om du vill slänga.Sopor som inte hanteras av föreningen tex elektronik, vitvaror, färgrester måste du själv köra till Sysavs återvinningscentral i Ollebo eller Sjölunda eller lämna till Farligt avfall bilen.
Länk till Farligt-avfall-bilen.

En blänkare i någon av Facebookgrupperna kan också vara ett alternativ för att återanvända det du inte längre behöver.

Se bild nedan var sophanteringen finns.