Från Skatteverkets hemsida:

Beskattningen

I inkomstskattemässiga sammanhang behandlas hus på ofri grund som fastighet (2 kap. 6 § Inkomstskattelagen).

Försäljningen av kolonistugor och andra hus på ofri grund deklareras på blankett K5. Reglerna vid försäljning och möjligheten till uppskov är desamma som vid försäljning av småhus.

Försäljning av småhus – så beräknar du vinst eller förlust. Se vidare denna länk. Fastighetsavgift eller fastighetsskatt betalas av den som är ägare till huset den 1 januari inkomståret.

Registrering av ägarbytet

För att köparen av ett hus på ofri grund ska blir registrerad som ny ägare, och säljaren bli avregistrerad, måste Skatteverkets fastighetstaxeringsregister uppdateras med ägarbytet.

Därför bör säljaren så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till något av de skattekontor som har fastighetstaxering, och bifoga en kopia av köpekontraktet.

Skattekontor som har fastighetstaxering, länk

När ägarbytet blivit registrerat i fastighetstaxeringsregistret, går uppgifterna vidare till inkomstskatten så att underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt kommer att förtryckas i den nya ägarens inkomstdeklaration.