Du är välkommen att hämta ditt nya kort på expeditionen

Lördagen den 20 maj mellan kl. 10.30-13.00

eller söndagen den 21 maj mellan kl. 11.00-13.00

Kan du inte komma på någon av dessa tider så meddela detta tillartholmen.parkering@artholmen.org snarast.

Tänk på att det fr.o.m. i år, krävs att du har med dig ditt aktuella registreringsbevis för påställd bil.

De nya korten kommer gälla fr.o.m. den 1/6.
Det innebär att du måste lämna ditt gamla P-kort i bilen månaden ut.
Ta alltså inte med dig ditt gamla P-kort när du hämtar ditt nya!
Glöm inte att lägga det nya kortet i bilen, innan den 1 juni!

Nytt parkeringsbolag

Från och med den 1 april 2022 har vi anlitat Skånsk Parkering för övervakning och kontroll av våra parkeringsytor.
De kommer att kontrollera våra nuvarande p-kort fram till att de nya ges ut den 14 – 15 maj.


Det finns parkeringsplatser för uthyrning till kolonister på området och även 12 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

För närvarande är alla parkeringsplatser fullbokade men anmäl ditt intresse till artholmen.parkering@artholmen.org
för att ställa dig i kö.
För att få en p-plats måste du vara ägare till en bil.

Platserna är inte fasta utan du som har p-tillstånd har rätt att stå på vilken nummerförsedd ledig plats som helst.
För att ge så många som möjligt en parkeringsplats tillämpar vi en viss ”överinskrivning”.
Det kan därför bli lite trångt under exempelvis midsommarhelgen. Normalt har vi inte upplevt några problem.

Glöm inte att placera p-tillståndet väl synligt vid bilens framruta.

Vi har två slags P-kort:

A-kort som gäller för tiden 15 maj 2022 – 31 maj 2023, kostar 800 kr, begränsat antal, kölista gäller

B-kort som gäller för tiden 1 september – 30 april, kostar 350 kr, kan köpas av alla medlemmar

För att erhålla ett nytt parkeringskort förutsätts att du redan har ett parkeringskort A eller att du står i tur för att få ett sådant
samt att du är ägare till en personbil eller lätt lastbil.
Vid erhållandet ska du ange bilens registreringsnummer.
Fordonet ska vara påställt i fordonsregistret.
Om du har ett avställt fordon på parkeringsplatsen ska detta fordon ställas på i fordonsregistret eller flyttas bort från parkeringsplatsen.
Om du, efter att du erhållit ett parkeringskort, ställer av fordonet gäller inte parkeringskortet för det fordonet och du riskerar att få kontrollavgift.

Angående B-kortet så måste även det fordonet vara påställt för att kortet ska gälla.