2020-03-30

Information ang. ditt nya P-kort för 2020/2021. 

OBS! Denna information gäller för dig som har ett ordinarie p-kort som varar tom 2020-05-31 eller som blivit erbjuden ett i år och tackat ja. 

Du är välkommen att hämta ditt nya kort på expeditionen 

den 16 maj mellan kl. 11-14. 

eller den 17 maj mellan kl. 11-13 

Kan du inte komma på någon av dessa tider så meddela detta till artholmen.parkering@artholmen.org snarast. 

Medtag ditt nuvarande p-kort, som du ska lämna tillbaka, i samband med att du hämtar det nya kortet som varar 15 maj 2020 – 31 maj 2021. 

OBS! Om du inte vill förnya ditt p-kort ska du senast den 22 mars maila till artholmen.parkering@artholmen.org och meddela detta. 

Endast om du är ägare till en bil är du berättigad till ett P-kort 

När du hämtar ditt nya p-kort ska du uppge registreringsnummer på den bil som står registrerad på dig. (bilen får inte vara avställd) 

Avgiften för p-kortet, som är 500 kronor, kommer att faktureras i samband med arrendefakturan och måste betalas senast den 30 april 

Styrelsen 

 


Det finns parkeringsplatser för uthyrning till kolonister på området och även 12 gästparkeringsplatser.

För närvarande är alla parkeringsplatser fullbokade men anmäl ditt intresse till artholmen.parkering@artholmen.org för att ställa dig i kö. För att få en p-plats måste du vara ägare till en bil. Det kostar 500 kr per säsong för att hyra en p-plats.

Vi har även parkeringskort för tiden 1 september till den 31 maj. Dessa kostar 200 kr.

Platserna är inte fasta utan du som har p-tillstånd har rätt att stå på vilken nummerförsedd ledig plats som helst. För att ge så många som möjligt en parkeringsplats tillämpar vi en viss “överinskrivning”.  Det kan därför bli lite trångt under exempelvis midsommarhelgen. Normalt har vi inte upplevt några problem.

Glöm inte att placera p-tillståndet väl synligt vid bilens framruta.
Läs mer …..     

För dig som inte fått någon plats inom området finns det viss möjlighet att hyra en plats på den avgiftsbelagda parkeringen vid Coop. Entreprenören som handhar den avgiftsbelagda parkeringen heter Xpert Parkering och erbjuder platser för tiden juni – augusti. De tar  750 kr per månad. De har max 20 sådana platser. Man får ställa sin bil på vilken ledig plats som helst.

Föreningen har inget avtal med bolaget utan den som är intresserad får själv ta kontakt med Xpert. Deras hemsida: http://xpertparkering.se/ deras epostadress: info@xpertparkering.se, telefon: 040-68 50 000. Tillägg 2018-07: Tyvärr har det varit en hel del klagomål på detta bolag och var och en måste själv kolla alla deras villkor och priser.