Senaste nytt 2020

Publicerat 2020-06-27

Information från Malmö Stad

Fastighetskontoret har bett oss informera om vattenförbrukningen.

Just nu är vattenförbrukningen ovanligt hög i alla VA SYDs
kommuner. Därför måste vi nu hjälpas åt att använda vattnet
smart och spara så mycket som möjligt.

Läs vidare bifogad information


Publicerat 2020-06-18

Årets besiktning

Nu är det snart tid att se till så att gångar, häckar etc är OK. Styrelsen kommer att genomföra besiktning i enlighet med ordningsföreskrifterna under vecka 27 – 28, dvs 29.6 – 12.7. Vi är tre grupper som går runt på området och kommer bl a att kolla:

  • Postlådor är synliga
  • Stugnummer finns
  • Häckar inte sticker ut
  • Ogräs i gången

Tänk på att även se till så att det går bra att ta sig fram i gången utanför din stuga. Det ska inte vara allför mycket grus/singel, men inte heller stora stenar eller grov makadam. Grus/singel finns att hämta vid parkeringen utan kostnad.

Läs mer om gällande ordningsföreskrifter här.

 

 


Publicerat 2020-06-07

Stugloppis. Se mer på: http://www.artholmen.org/loppis/


Publicerat 2020-05-14

Ärtholmens sommarstad har fått följande erbjudande från TV-programmet Husdrömmar:

Hej på er, 

Här kommer en liten fråga från SVT i Malmö. Vi filmar det populära tv-programmet Husdrömmar, ett program där vi hänger på personer på deras resa – bygget av sin dröm. Vi är ett program med över 1 miljon tittare i veckan och där Anne Lundberg och Gert Wingårdh är programledare. 

Vi drömmer om att följa bygget/totalrenoveringen av en kolonistuga. Det hade varit roligt att hänga där det finns en speciell historia, eller att det kanske byggs ett lite udda hus. Något med egen stil, kanske är det arkitektritat? Vi letar efter ett projekt som är i startgroparna och börjar nu i sommar.

Tänkte att det var rätt väg att gå att höra med er på koloniområderna. Kanske har ni fått in någon ansökan om att bygga om, eller riva ett hus. Kanske något som nyligen har sålts. Har ni en digital anslagstavla kanske vi kan få skriva ett inlägg där?

Hör gärna av er till mig så kan vi förmedla mina kontaktuppgifter vidare till de berörda personerna. 

Allt gott och hoppas! 

 

Mer innehålls-info om ni vill veta hur vi jobbar:   

Tidsplan:  Vi följer bygget stötvis mellan 10-15 inspelningsdagar och helst från tidigt stadie. Ibland från att bygglovet är klart till inflytt. Om en rivning/platta/stomme på ett bygge redan är gjort men har mycket invändigt och annat kvar så funkar det med. Varje husprojekt blir till ett program. Hus följs helst under ca 6-12 månader.   

Husägarna vilka är dem? Vi hänger med personerna på deras resa – bygget av sin dröm! Kanske brinner de för något speciellt, har en vision om sitt framtida boende, vi följer dem mot ett nytt skede i livet. Extra kul om de har annorlunda intresse el snygg inredningsstil som kommer synas. Oavsett om de kommer bygga/måla något själva så är de framför allt engagerade och har vilja och inflytande – En stark passion till projektet!  

Andra medverkande: Ibland figurerar även byggare, projektledare, arkitekter, inredare som små biroller i programmen, detta är inget måste men kan ibland ge en extra dimension.  

Arkitekten Gert Wingårdh är länken till tittarna rent tekniskt och Anne Lundberg programledare med fokus på familjen och drömmen!  

Detta är inte ett granskningsprogram som ska sätta dit entreprenörer eller andra inblandade utan en resa mot ett mål. Husägarna visar sin vision för SVT och tittarna. 

Här kan nyfikna söka till programmet: https://www.svt.se/omoss/kontakt/medverka-i-svt/

Johanna Persson
/ Castingkoordinator
Husdrömmar
Sveriges Television AB
Stora Varvsgatan 2-4
211 19 Malmö
M +46 0737124846
johanna.persson.1@svt.se

Publicerat 2020-05-14

Anslutning till kommunalt avlopp

Under våren har vi fått en anmodan från Malmö Miljöförvaltning att redovisa vilka stugor som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Vi fick avloppsfrågan löst 2010 och alla fick då 10 år på sig för att ansluta sin stuga. De stugägare som ännu inte kopplat in sig, gäller både toalett och kök/dusch-avlopp, ombedes att meddela detta till styrelsen via epost: artholmen.styrelsen@artholmen.org senast 2020-06-30.

Miljöförvaltningen skriver att ”de kan påbörja ett ärende för granskning och eventuellt förelägga att anslutning sker”. Undvik detta genom att under sommaren ta tag i frågan och ordna med en anslutning.

Som ett led i denna process vill vi samtidigt påminna om att Porta-Potti tömningsmöjligheten försvinner vid årsskiftet 2020/21.


Publicerat 2020-04-15

Följande engagemang är, p.g.a. rådande omständigheter, inställda:
Maj:
1 Våren sjungs in tillsammans med Trelleborgs Kammarkör
5-6 Containrar för grovsopor 08.00 – 20.00.
Juni:
19 Midsommaraftondans 20.00-24.00 till Ninnas orkester
20 Dans och lekar för barnen kring midsommarstången kl. 14.00 med bröderna Berggrensson
Augusti:
8 80-års jubileum.

Den gemensamma bastun med tillhörande toaletter stängs tills vidare!


Publicerat 2020-03-30
Ärtholmens Idrottsföreningen inställt årsmöte BOULEN


Publicerat 2020-03-30

Information ang. ditt nya P-kort för 2020/2021.

OBS! Denna information gäller för dig som har ett ordinarie p-kort som varar tom 2020-05-31 eller som blivit erbjuden ett i år och tackat ja.

Du är välkommen att hämta ditt nya kort på expeditionen

den 16 maj mellan kl. 11-14.

eller den 17 maj mellan kl. 11-13

mer information.


Publicerat 2020-03-30

Info från Stadsbyggnadskontoret

Vänligen tag del av nedanstående information från Malmö Stadsbyggnadskontor.

Information om byggåtgärder på koloniområden i Malmö stad.

Stadsbyggnadskontoret övertog 1 januari 2020 ansvaret för lov- och tillståndsgivning för alla byggåtgärder inom Malmö stads koloniområden.

I takt med att ansökningarna nu börjat komma in till oss har vi uppmärksammat att lov söks för åtgärder som varken är lov- eller anmälningspliktiga.

För att eventuellt kunna bespara er kolonister tid och arbete uppmanar Stadsbyggnadskontoret alla kolonister att först ta kontakt med en bygglovshandläggare innan ni lämnar in en ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kontakt:
För att tala med en bygglovshandläggare ringer ni till 040-34 10 00, 9.30-11.30 måndag-fredag.
För kontakt via mail når ni oss på malmostad@malmo.se.
De bygglovshandläggare som arbetar med koloniområdena är:
o Joakim Skanby
o Jessica Johnsson
o Pernilla Nilsson


Publicerat 2020-03-20

Styrelsen informerar:

 Vid ordinarie styrelsemötet igår, 2020-03-19, beslöts enhälligt att skjuta på årsmötet som skulle ha hållts 2020-03-25. Anledningen är Coronapandemin. Vi har lyssnat på de direktiv och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi finner det därför befogat att inte onödigtvis utsätta oss alla för en eventuell smitta. I synnerhet inte när många av våra kolonister är i en riskgrupp.

Årsmötet kommer att hållas längre fram. När är i dagsläget för tidigt att ange. Vi kommer att informera om ett nytt datum både på hemsidan, i Facebookgruppen Grannsamverkan samt på anslagtavlorna. Vi ber alla att tänka på att föra informationen vidare till de som inte regelmässigt läser på hemsidan.

Styrelsen, som valdes 2019, kommer att sitta kvar tillsvidare. Avgifter och budget som presenterades i kallelsen till årsmötet kommer att tillämpas. Bl a sänker vi medlemsavgiften från 750 till 650 kr. Vårfakturan kommer att skickas ut som vanligt i slutet av mars.


Publicerat 2020-03-13

Styrelsen informerar.

Med tanke på Coronaviruset så har vi inom styrelsen säväl som andra funderat kring om vi ska hålla årsmötet som planerat den 25 mars. Vi följer noga utvecklingen och de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Vi kommer under nästa vecka att ta ställning till frågan och lämnar då ytterligare information


Publicerat 2020-03-04

Ett litet fel har smugit sig in i dagordningen för årsmötet den 25 mars.
Punkt 17 skall vara: “Arvode till de som väljs enligt punkt 20” och inget annat…

 


 

Publicerat 2020-02-10

 


 

Publicerat 2020-01-15

Adressändringar

Tänk på att meddela eventuell ändrad adress nu inför kommande utskick av årsmöteshandlingar. Skicka ett mail till: artholmen.ekonomi@artholmen.org

 

 


Publicerat 2019-12-27

Bildresultat för bygglov
Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten “Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad”
skall fyllas vid varje ärende som kräver bygglov.
Läs noga
!
Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden.

 

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja “Hämta länkad fil…” alt “Öppna länk i ny flik”. Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.