Senaste nytt 2020


Publicerat 2020-03-30
Ärtholmens Idrottsföreningen inställt årsmöte BOULEN


Publicerat 2020-03-30

Information ang. ditt nya P-kort för 2020/2021.

OBS! Denna information gäller för dig som har ett ordinarie p-kort som varar tom 2020-05-31 eller som blivit erbjuden ett i år och tackat ja.

Du är välkommen att hämta ditt nya kort på expeditionen

den 16 maj mellan kl. 11-14.

eller den 17 maj mellan kl. 11-13

mer information.


Publicerat 2020-03-30

Info från Stadsbyggnadskontoret

Vänligen tag del av nedanstående information från Malmö Stadsbyggnadskontor.

Information om byggåtgärder på koloniområden i Malmö stad.

Stadsbyggnadskontoret övertog 1 januari 2020 ansvaret för lov- och tillståndsgivning för alla byggåtgärder inom Malmö stads koloniområden.

I takt med att ansökningarna nu börjat komma in till oss har vi uppmärksammat att lov söks för åtgärder som varken är lov- eller anmälningspliktiga.

För att eventuellt kunna bespara er kolonister tid och arbete uppmanar Stadsbyggnadskontoret alla kolonister att först ta kontakt med en bygglovshandläggare innan ni lämnar in en ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kontakt:
För att tala med en bygglovshandläggare ringer ni till 040-34 10 00, 9.30-11.30 måndag-fredag.
För kontakt via mail når ni oss på malmostad@malmo.se.
De bygglovshandläggare som arbetar med koloniområdena är:
o Joakim Skanby
o Jessica Johnsson
o Pernilla Nilsson


Publicerat 2020-03-20

Styrelsen informerar:

 Vid ordinarie styrelsemötet igår, 2020-03-19, beslöts enhälligt att skjuta på årsmötet som skulle ha hållts 2020-03-25. Anledningen är Coronapandemin. Vi har lyssnat på de direktiv och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi finner det därför befogat att inte onödigtvis utsätta oss alla för en eventuell smitta. I synnerhet inte när många av våra kolonister är i en riskgrupp.

Årsmötet kommer att hållas längre fram. När är i dagsläget för tidigt att ange. Vi kommer att informera om ett nytt datum både på hemsidan, i Facebookgruppen Grannsamverkan samt på anslagtavlorna. Vi ber alla att tänka på att föra informationen vidare till de som inte regelmässigt läser på hemsidan.

Styrelsen, som valdes 2019, kommer att sitta kvar tillsvidare. Avgifter och budget som presenterades i kallelsen till årsmötet kommer att tillämpas. Bl a sänker vi medlemsavgiften från 750 till 650 kr. Vårfakturan kommer att skickas ut som vanligt i slutet av mars.


Publicerat 2020-03-13

Styrelsen informerar.

Med tanke på Coronaviruset så har vi inom styrelsen säväl som andra funderat kring om vi ska hålla årsmötet som planerat den 25 mars. Vi följer noga utvecklingen och de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Vi kommer under nästa vecka att ta ställning till frågan och lämnar då ytterligare information


Publicerat 2020-03-04

Ett litet fel har smugit sig in i dagordningen för årsmötet den 25 mars.
Punkt 17 skall vara: “Arvode till de som väljs enligt punkt 20” och inget annat…

 


 

Publicerat 2020-02-10

 


 

Publicerat 2020-01-15

Adressändringar

Tänk på att meddela eventuell ändrad adress nu inför kommande utskick av årsmöteshandlingar. Skicka ett mail till: artholmen.ekonomi@artholmen.org

 

 


Publicerat 2019-12-27

Bildresultat för bygglov
Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten “Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad”
skall fyllas vid varje ärende som kräver bygglov.
Läs noga
!
Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden.

 

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja “Hämta länkad fil…” alt “Öppna länk i ny flik”. Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.