Senaste nytt 2020


Publicerat 2020-10-14

Fredagen den 30/10 stängs vattnet på Ärtholmen.
Tänk på att tömma utsatta vattenledningsrör innan frosten…
Avstängning respektive påsläpp av vatten

Sista vardagen i oktober är det dags att stänga av vattnet och första vardagen i april sätts vattnet på!
Det kan bli senare om det är risk för frost eller andra händelser som gör att vattnet inte kan släppas på i tid.
Se i kalendern vilka datum det är, och informera dig på hemsidan under nyheter om något tillstött som försenar.
Nedan följer viktig information om vad man ska tänka på för att undvika översvämning eller frostskador.

 1. Låt kranarna stå öppna i några veckor, efter att vattnet stängts av.
  Detta för att vattnet ska sugas tillbaka.
  Det är dock ingen garanti att allt vatten försvinner.
  Ibland får man ta till tryckluft för att tömma rören.
  Har man ingen värme på under vintern så behöver man tömma varmvattenberedare också.
 2. Därefter stänger man alla kranar och – viktigt – huvudkranen!
  Har man ingen huvudkran så är den bästa tiden att montera en på hösten efter vattenavstängningen.
  Till våren har vi högt grundvatten och då kanske det inte går på grund av att hålet man gräver upp blir vattenfyllt.
  Det kan finnas anledning till att låta ett proffs montera kranen.
 3. På våren öppnar man en kran längst bort i systemet när vattnet är påsläppt och sedan huvudkranen, mycket sakta så att trycket byggs upp sakta och försiktigt.
  Annars kan man spränga kopplingar som inte är helt ok.
  Efter det stänger man kranen längst bort, släpper ut luft vid de andra kranarna och kontrollerar noga så att man inte har några läckor.

OBS!!!! Det viktigaste är att huvudkranen är stängd när vattnet släpps på i april.
Det kan finnas anledning med att vänta att släppa ut luft ur ledningarna för utomhuskranar- det kan ju fortfarande bli frost i april!

 


Publicerat 2020-09-21

Tisdagen den 15 september kl 9 – 20, ordnade vi med så att medlemmarna kunde rensa sina tomter på oönskade saker (grovsopor) och lämna det i de två containarna som vi hyrt in. På grund av coronapandemin gjorde vi detta lite senare på sommaren än vi brukar. Som alltid  mycket uppskattat. Det blev totalt tre fulla containrar. Eftersom vi körde ett reducerat program (bara en dag) var vi mycket noga med att inte ta emot byggavfall. Rester efter en rivning får kolonisten själv köra till återvinningen med. Det är dessutom gratis. Alla accepterade detta.

Ett stort tack till Robin som oförtröttligen tog emot och dirigerade alla som kom för att bli av med både stort och smått.

Styrelsen


Publicerat 2020-09-07

Grovsopor

Nästa tisdag, den 15 september, kommer vi att ha en container för grovsopor mellan kl 9 och 20. Notera att det endast är en dag och att du inte får lämna byggavfall. Containern kommer att stå vid Ärtholmsgården på deras grusparkering. Med tanke på coronaavstånd etc så vill vi inte ha några bord med loppisprylar och ber alla att endast komma och lämna och sedan inte stanna kvar.

 

 


Publicerat 2020-08-20

Lås till odlingslotterna

Den första september kommer ett kodlås sättas på grinden till odlingslotterna.
De som har odlingslotter kommer få koden per mail.
Om du inte fått koden, kontaktar du Margareta Elving eller vaktmästaren Robin Larsson.


Publicerat 2020-08-19

Byggtillstånd

Byggtillstånd som erhållits före 2020-01-01 skall slutbesiktigas.
Detta gör Fastighetskontoret, som beviljat ansökan.


 

Publicerat 2020-08-17

Meddela ändrad adress

I slutet av augusti kommer vi att skicka ut höstfakturerna för arrende-, sop- och vattenavgifter. Tänk på att meddela eventuella adressändringar till artholmen.ekonomi@artholmen.org så snart som möljigt.

 


DJ och halvårsmöte

Som säkert de flesta förstår så blir det ingen discjockey på dansbanan den 22 och ej heller något halvårsmöte den 23.

 


Publicerat 2020-08-17

Grovsopor

Det blir inga ”grovsopdagar” den 25-26 augusti. Vi ligger lågt med detta ett tag till (p gr a Corona), men försöker genomföra en något modifierad variant i mitten av september i stället. Styrelsen återkommer om detta längre fram.

 


Publicerat 2020-08-02

Stugloppis på Ärtholmens Sommarstad

Årets sista loppis är i form av ett stugloppis.
Lördag 15 augusti 2020 kl. 10:00–14:00


Publicerat 2020-08-01

Val till styrelsen 2020

Årsmötet 2020 kommer som bekant att hållas utan fysisk närvaro. De som är på förslag att väljas för styrelseuppdrag kan därför inte presentera sig personligen, som brukligt. Vi har därför sammanställt en kort presentation av nuvarande och tillkommande styrelsemedlemmar.

Jan Väring

Ordförande i styrelsen, men ”allt i allo” vad gäller mycket annat som biträdande vaktmästare och sopgubbe. Har stuga 289 på Duväpplegången sedan 2006 tillsammans med min fru Barbro. Jag har suttit med i styrelsen sedan 2007.

Jörgen Palm

Pomonagången 81, vice ordförande, ansvarig för tillsyn av gångar, arbete med överlåtelsehandlingar.

Lisbeth Erlandsson

Åkerögången 147. Jag har suttit med i styrelsen i minst fem år. Jag började som suppleant, blev sedan ordinarie och är nu sekreterare. Jag har varit studieorganisatör samt har nu också hand om parkeringen.

Carl Strandberg

Verksam som kassör sedan 2019, tidigare suppleant ett år. Har stuga 445 på Duväpplegången sedan 2013. 73 år. Har under mitt arbetsliv jobbat med personalfrågor, administration, ekonomi och IT. Jag tycker att det ska vara ordning och reda på ekonomin och håller ganska hårt i föreningens pengapung. Ansvarar också för hemsidan och styrelsens info på FB. Medverkar i besiktningar av gångar etc.

Margareta Elving

Åkerögången 97. Har ingått i styrelsen sedan 2014. Är idag pensionär. Odlingslottsansvarig. Ingår i gruppen som besiktigar gångarna.

Yvonne Carlsson

Williamsgången 177. Har varit suppleant i styrelsen. Har tidigare varit revisorsuppleant.

Sören Henriksen

Celinigången 210. Suppleant. Deltar på styrelsemöten, adjungerad Lekplatsansvarig, biträdande hemsidesredaktör och gångbesiktningsman.

Lena Kvant

Jag har jobbat hela mitt arbetsliv inom bank, finans och försäkring. Jag och min man har haft vår koloni här på Ärtholmen i 13 år. Jag tycker det är viktigt att engagera sig på det här sättet genom att anmäla sig till styrelsearbete. Har suttit i min Brf styrelse också för att bidra. Jag har kompetens inom styrelsearbete, ledarskap, kommunikation, ekonomi, renovering, försäkring och finansiering som jag hoppas kunna bidra med. Jag har suttit som suppleant ett år för att lära mig hur det fungerar här på Ärtholmen och vill gärna fortsätta som ledamot då jag tycker det är roligt.

Mats Höjman

Moltkegången 11, 74 år och gift sedan 1974. Har haft stugan i 14 år. Arbetat med personalansvar under 40 år. Ordförande i pensionärsförening fyra år. Brinner för frågor gällande inbrott och gångbesiktning på området.

Tobias Berg

48 år boende på Viktoriagången 383 sedan oktober 2019. Genom mitt engagemang i styrelsen hoppas jag kunna vara med och se till så att våra arrenden förvaltas på bästa sätt. Jag ser gärna en översyn av gällande regler och hur de bäst ska kunna implementeras och efterlevas för allas bästa.


Publicerat 2020-07-25

Årsmöte 2020

Ordinarie årsmöte 2020 skulle ha hållits 2020-03-25. Som vi tidigare informerat om sköts mötet upp på grund av coronapandemin. Vi ser fortfarande inga realistiska möjligheter att hålla ett fysiskt möte i närtid mot bakgrund av myndigheternas restriktioner. För att minska möjlig smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 kommer styrelsen föreslå att 2020-årsmöte ska ske genom poströstning.

Ordinarie årsmöte i Ärtholmens Sommarstad kommer att hållas 2020-08-11

Plats: Mötet genomförs utan fysisk närvaro med enbart poströstning.

Vi håller nu under helgen på med att dela ut handlingar till samtliga stugor. Titta efter i er postlåda. Vitt kuvert utan avsändare eller mottagare. Om någon inte hittar något kuvert senast på tisdag så kontakta styrelsen via epost artholmen.styrelsen@artholmen.org så skickar vi handlingarna till er.


Publicerat 2020-07-17

Nu börjar vi med matavfallssortering!

Liksom alla boende i villa och flerfamiljshus, restauranger, etc i Malmö kommer vi på Ärtholmen inom kort att starta med sortering av vårt matavfall. Som alla vet skiljer vi redan idag ut metall- och pappersförpackningar, plast, tidningar och glas. Dessutom har vi vår stora kontainer för trädgårdsavfall.

Hittills har vi kunnat kasta både restavfall och matrester i den röda kontainern. Under nästa vecka kommer vi att ställa ut 12 nya bruna sopkärl avsedda enbart för matavfall. Papperspåsar och behållare för påsen kommer att finnas för avhämtning i miljöhuset.

Den röda kontainern kommer att finnas kvar för restavfall, men det är viktigt att du inte slänger matresterna här eftersom det kostar mycket mer per kg än matavfallet.

 


Publicerat 2020-06-27

Information från Malmö Stad

Fastighetskontoret har bett oss informera om vattenförbrukningen.

Just nu är vattenförbrukningen ovanligt hög i alla VA SYDs
kommuner. Därför måste vi nu hjälpas åt att använda vattnet
smart och spara så mycket som möjligt.

Läs vidare bifogad information


Publicerat 2020-06-18

Årets besiktning

Nu är det snart tid att se till så att gångar, häckar etc är OK. Styrelsen kommer att genomföra besiktning i enlighet med ordningsföreskrifterna under vecka 27 – 28, dvs 29.6 – 12.7. Vi är tre grupper som går runt på området och kommer bl a att kolla:

 • Postlådor är synliga
 • Stugnummer finns
 • Häckar inte sticker ut
 • Ogräs i gången

Tänk på att även se till så att det går bra att ta sig fram i gången utanför din stuga. Det ska inte vara allför mycket grus/singel, men inte heller stora stenar eller grov makadam. Grus/singel finns att hämta vid parkeringen utan kostnad.

Läs mer om gällande ordningsföreskrifter här.

 

 


Publicerat 2020-06-07

Stugloppis. Se mer på: http://www.artholmen.org/loppis/


Publicerat 2020-05-14

Ärtholmens sommarstad har fått följande erbjudande från TV-programmet Husdrömmar:

Hej på er, 

Här kommer en liten fråga från SVT i Malmö. Vi filmar det populära tv-programmet Husdrömmar, ett program där vi hänger på personer på deras resa – bygget av sin dröm. Vi är ett program med över 1 miljon tittare i veckan och där Anne Lundberg och Gert Wingårdh är programledare. 

Vi drömmer om att följa bygget/totalrenoveringen av en kolonistuga. Det hade varit roligt att hänga där det finns en speciell historia, eller att det kanske byggs ett lite udda hus. Något med egen stil, kanske är det arkitektritat? Vi letar efter ett projekt som är i startgroparna och börjar nu i sommar.

Tänkte att det var rätt väg att gå att höra med er på koloniområderna. Kanske har ni fått in någon ansökan om att bygga om, eller riva ett hus. Kanske något som nyligen har sålts. Har ni en digital anslagstavla kanske vi kan få skriva ett inlägg där?

Hör gärna av er till mig så kan vi förmedla mina kontaktuppgifter vidare till de berörda personerna. 

Allt gott och hoppas! 

 

Mer innehålls-info om ni vill veta hur vi jobbar:   

Tidsplan:  Vi följer bygget stötvis mellan 10-15 inspelningsdagar och helst från tidigt stadie. Ibland från att bygglovet är klart till inflytt. Om en rivning/platta/stomme på ett bygge redan är gjort men har mycket invändigt och annat kvar så funkar det med. Varje husprojekt blir till ett program. Hus följs helst under ca 6-12 månader.   

Husägarna vilka är dem? Vi hänger med personerna på deras resa – bygget av sin dröm! Kanske brinner de för något speciellt, har en vision om sitt framtida boende, vi följer dem mot ett nytt skede i livet. Extra kul om de har annorlunda intresse el snygg inredningsstil som kommer synas. Oavsett om de kommer bygga/måla något själva så är de framför allt engagerade och har vilja och inflytande – En stark passion till projektet!  

Andra medverkande: Ibland figurerar även byggare, projektledare, arkitekter, inredare som små biroller i programmen, detta är inget måste men kan ibland ge en extra dimension.  

Arkitekten Gert Wingårdh är länken till tittarna rent tekniskt och Anne Lundberg programledare med fokus på familjen och drömmen!  

Detta är inte ett granskningsprogram som ska sätta dit entreprenörer eller andra inblandade utan en resa mot ett mål. Husägarna visar sin vision för SVT och tittarna. 

Här kan nyfikna söka till programmet: https://www.svt.se/omoss/kontakt/medverka-i-svt/

Johanna Persson
/ Castingkoordinator
Husdrömmar
Sveriges Television AB
Stora Varvsgatan 2-4
211 19 Malmö
M +46 0737124846
johanna.persson.1@svt.se

Publicerat 2020-05-14

Anslutning till kommunalt avlopp

Under våren har vi fått en anmodan från Malmö Miljöförvaltning att redovisa vilka stugor som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Vi fick avloppsfrågan löst 2010 och alla fick då 10 år på sig för att ansluta sin stuga. De stugägare som ännu inte kopplat in sig, gäller både toalett och kök/dusch-avlopp, ombedes att meddela detta till styrelsen via epost: artholmen.styrelsen@artholmen.org senast 2020-06-30.

Miljöförvaltningen skriver att ”de kan påbörja ett ärende för granskning och eventuellt förelägga att anslutning sker”. Undvik detta genom att under sommaren ta tag i frågan och ordna med en anslutning.

Som ett led i denna process vill vi samtidigt påminna om att Porta-Potti tömningsmöjligheten försvinner vid årsskiftet 2020/21.


Publicerat 2020-04-15

Följande engagemang är, p.g.a. rådande omständigheter, inställda:
Maj:
1 Våren sjungs in tillsammans med Trelleborgs Kammarkör
5-6 Containrar för grovsopor 08.00 – 20.00.
Juni:
19 Midsommaraftondans 20.00-24.00 till Ninnas orkester
20 Dans och lekar för barnen kring midsommarstången kl. 14.00 med bröderna Berggrensson
Augusti:
8 80-års jubileum.

Den gemensamma bastun med tillhörande toaletter stängs tills vidare!


Publicerat 2020-03-30
Ärtholmens Idrottsföreningen inställt årsmöte BOULEN


Publicerat 2020-03-30

Information ang. ditt nya P-kort för 2020/2021.

OBS! Denna information gäller för dig som har ett ordinarie p-kort som varar tom 2020-05-31 eller som blivit erbjuden ett i år och tackat ja.

Du är välkommen att hämta ditt nya kort på expeditionen

den 16 maj mellan kl. 11-14.

eller den 17 maj mellan kl. 11-13

mer information.


Publicerat 2020-03-30

Info från Stadsbyggnadskontoret

Vänligen tag del av nedanstående information från Malmö Stadsbyggnadskontor.

Information om byggåtgärder på koloniområden i Malmö stad.

Stadsbyggnadskontoret övertog 1 januari 2020 ansvaret för lov- och tillståndsgivning för alla byggåtgärder inom Malmö stads koloniområden.

I takt med att ansökningarna nu börjat komma in till oss har vi uppmärksammat att lov söks för åtgärder som varken är lov- eller anmälningspliktiga.

För att eventuellt kunna bespara er kolonister tid och arbete uppmanar Stadsbyggnadskontoret alla kolonister att först ta kontakt med en bygglovshandläggare innan ni lämnar in en ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kontakt:
För att tala med en bygglovshandläggare ringer ni till 040-34 10 00, 9.30-11.30 måndag-fredag.
För kontakt via mail når ni oss på malmostad@malmo.se.
De bygglovshandläggare som arbetar med koloniområdena är:
o Joakim Skanby
o Jessica Johnsson
o Pernilla Nilsson


Publicerat 2020-03-20

Styrelsen informerar:

 Vid ordinarie styrelsemötet igår, 2020-03-19, beslöts enhälligt att skjuta på årsmötet som skulle ha hållts 2020-03-25. Anledningen är Coronapandemin. Vi har lyssnat på de direktiv och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi finner det därför befogat att inte onödigtvis utsätta oss alla för en eventuell smitta. I synnerhet inte när många av våra kolonister är i en riskgrupp.

Årsmötet kommer att hållas längre fram. När är i dagsläget för tidigt att ange. Vi kommer att informera om ett nytt datum både på hemsidan, i Facebookgruppen Grannsamverkan samt på anslagtavlorna. Vi ber alla att tänka på att föra informationen vidare till de som inte regelmässigt läser på hemsidan.

Styrelsen, som valdes 2019, kommer att sitta kvar tillsvidare. Avgifter och budget som presenterades i kallelsen till årsmötet kommer att tillämpas. Bl a sänker vi medlemsavgiften från 750 till 650 kr. Vårfakturan kommer att skickas ut som vanligt i slutet av mars.


Publicerat 2020-03-13

Styrelsen informerar.

Med tanke på Coronaviruset så har vi inom styrelsen säväl som andra funderat kring om vi ska hålla årsmötet som planerat den 25 mars. Vi följer noga utvecklingen och de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Vi kommer under nästa vecka att ta ställning till frågan och lämnar då ytterligare information


Publicerat 2020-03-04

Ett litet fel har smugit sig in i dagordningen för årsmötet den 25 mars.
Punkt 17 skall vara: ”Arvode till de som väljs enligt punkt 20” och inget annat…

 


 

Publicerat 2020-02-10

 


 

Publicerat 2020-01-15

Adressändringar

Tänk på att meddela eventuell ändrad adress nu inför kommande utskick av årsmöteshandlingar. Skicka ett mail till: artholmen.ekonomi@artholmen.org

 

 


Publicerat 2019-12-27

Bildresultat för bygglov
Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten ”Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad”
skall fyllas vid varje ärende som kräver bygglov.
Läs noga
!
Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden.

 

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja ”Hämta länkad fil…” alt ”Öppna länk i ny flik”. Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.