Ärtholmens Sommarstad har en styrelse som är vald av medlemmarna.
Det är styrelsens uppgift att dels driva utvecklingsfrågor, dels att se till att stadgar, ordningsföreskrifter och
byggregler efterlevs.
Styrelsen består av nio kolonister som lägger ner såväl tid som engagemang för allas bästa.