Under denna rubrik kommer vi samla de dokument, du som kolonist, kan komma behöva.
Här hittar du bl.a. Arrendeavtal, stadgar och ordningsregler.
Vi kommer fylla på efter hand och uppdatera då nya versioner är tillgängliga.
Är det något du saknar, meddelar du oss på:

webmaster@artholmen.org