ByggnationAttefallsstomme Byggstommar Premium med loft 25m2 30°
Från och med årsskiftet 2020 gäller nya regler för bygglov.

Blanketten “Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller tillbyggnad” skall fyllas i.
Läs igenom noga och följ anvisningarna
!

Ofullständiga handlingar går i retur och försenar ditt projekt.
Blanketten hittar du här: Anvisningar bygglov blankett plus information.

Mer information kring bygglov och anmälningsplikt hittar du under länken nedan:
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden

Malmö Stad har informationssidor kring bygglov:
Behöver du bygglov

För att hämta hem dokumenten kan du klicka eller högerklicka på länken och välja “Hämta länkad fil…” alt “Öppna länk i ny flik”.
Lite olika om beroende på vilken webläsare, dator, platta etc  du använder.


BYGGREGLER i korthet

På kolonilotten är det tillåtet att bygga följande:

Stuga

– byggnadsyta 40 m2 (mäts utvändigt runt stugans panel) – totalhöjd 4,3 m
– byggnadshöjd 2,6 m
– stugan ska ha sadeltak i svart papp eller svart plåt

Skärmtak

– takyta 15 m2 (mäts från stugans vägg)
– totalhöjd 3,0 m
– skärmtaket ska vara underliggande stugans tak
– taket ska vara av svart papp, svart plåt eller av plast

Uterum i anslutning till huvudbyggnad

Maxmått: – byggnadsyta 12 m2 (mäts utvändigt runt uterummets panel/glaspartier) – totalhöjd 3,0 m
Övrigt: – taket ska vara underliggande stugans tak
– taket ska vara av svart papp, svart plåt eller av plast

– Uterummet ska vara oisolerat och huvuddelen (minst 2/3) av de fria sidorna ska vara genomsiktliga.

Komplementbyggnader

Maxmått: – byggnadsyta 15 m2 (mäts utvändigt runt byggnadens panel) – totalhöjd 3,0 m, byggnadshöjd 2,5 m (sadeltak)

– totalhöjd 2,5 m (pulpettak)

Vindskydd i anslutning till stuga

Maxmått: – längd 3,6 m (kan förlängas men då är tillåten höjd max 1,2 m) – höjd 1,8 m

Staket

Maxmått: -höjd 1,2m
Gäller såväl staket i tomtgräns som på tomten i övrigt

Övriga byggnadsbestämmelser

Alla byggnader (utom växthus) ska vara i trä och uppföras på torpargrund eller på plintar.
Avstånd mellan byggnad och tomtgräns eller mellan byggnader på tomten ska vara minst 0,8 m.
Byggnader får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande.


Exempel