Nedanstående regelverk gäller både vid ny- och tillbyggnad.

Byggregler. Bygglov skall granskas och godkännas av styrelsen och sedan hos Malmö stads fastighetskontor.

Du kan även gå in på www.malmo.se och sök efter  Byggregler Trädgårdskolonier”. Där finns uppdaterad information.