Vi har en arbetsgrupp som arbetar med att undersöka möjligheten för oss att få bredband på hela området för alla medlemmar och deras gäster.
På halvårsmötet i augusti berättade vi lite om detta.

Arbetsgruppen består av fyra styrelsemedlemmar.

Informationen är skriven så att den senaste informationen kommer överst.

20181126:

Lite information från styrelsens senaste möte.

Bredbandsgruppen har inte fått in någon offert som vi anser kan bli godtagen av medlemmarna.
Vårt beslut grundar sig på att kvaliteten är för dålig/osäker i förhållande till de stora investeringar som det handlar om. De ”billiga” alternativ vi fick på offert tror vi inte kommer att fungera på hela området. Vi har många höga träd och har ett stort område som ska täckas in.
Ska kvaliteten säkras till 100 % blir kostnaderna för stora och arbetet för omfattande. Då krävs det omfattande grävning i gångarna.
Vi har följt Mossängen/Elinelunds installering av bredband och det alternativet har varit intressant hela tiden men det bygger på att alla medlemmarna är med och betalar installationen antingen man vill ha bredband eller ej.

Vanliga telefonoperatörer har nu mer och mer släppt på att binda upp sina kunder vilket innebär att man kan teckna olika avtal för vinter- respektive sommarsäsong. På så sätt kan man själv komma ner i kostnad.

Bredbandsgruppen kommer att sammanställa en information om hur man själv kan lösa sitt behov av uppkoppling under sommaren i stugan. Den kommer att läggas upp här när den är klar.
Allt detta har resulterat i att vi anser oss ha undersökt möjligheterna på bästa sätt men tvingats att inse att det nog inte är rimligt.

Det blir därför inget extra medlemsmöte.
I kallelsen till kommande årsmöte, den 20 mars 2019, kommer en informativ information att bifogas och frågan kommer givetvis att komma upp som en punkt där.

20181108:
Igår hade arbetsgruppen möte. Vi har fått in fem offerter som vi tagit ställning till. Ett par har fallit bort av sig själv då det handlade om otroligt stora investeringar, i miljonklassen. Kvar finns ett par som kan vara rimliga att genomföra om intresse finns. Arbetsgruppen kommer att lägga fram sitt förslag till styrelsen den 14/11. Det är troligt att det är först till ordinarie stämma i mars som ärendet kommer upp. Det vill säga att det blir sannolikt ingen extrastämma för detta.

20181022:
Vi  kommer inte att hinna med att ha ett färdigt förslag i oktober/november som vi först trodde. Arbetet med att få in offerter har tagit längre tid än vi trodde. Ett företag kommer att besöka oss för beräkning inför offert den 25/10.

20180921:
Det har kommit in ett antal offerter som vi beaktar. Vi räknar med att ha ett förslag att lägga fram för styrelsen i oktober, senast i november.