Vi har en arbetsgrupp som arbetar med att undersöka möjligheten för oss att få bredband på hela området för alla medlemmar och deras gäster.
På halvårsmötet i augusti berättade vi lite om detta.

Arbetsgruppen består av fyra styrelsemedlemmar.

20180921:
Det har kommit in ett antal offerter som vi beaktar. Vi räknar med att ha ett förslag att lägga fram för styrelsen i oktober, senast i november.
Så snart vi vet mer och har något att rapportera så gör vi det här.