Boulebanor

På området finns 12 boulebanor. Varje måndag kl 18:30 under säsongen spelas gemensam boule i ett antal lag. Övriga tider och dagar kan alla kolonister använda banorna enskilt eller i grupp.

Kontaktperson: Rolf Nyberg, Pomonagången 121.

Viktigt att mäta rätt!

Magnetstav underlättar när ryggen är stel.