Besöksparkering

Länk till P-Malmö
Länk till P-Malmö

Inne på området finns dels parkeringsrutor för boende med P-tillstånd,
samt 12 st avgiftsbelagda gästplatser.

Från och med den 1:a april 2022, kommer föreningens besöksparkering vara belagd med avgift.
Det är Taxa E – Malmö + administrativa kostnader från de olika app-bolagen.
Taxa E : 10 kr/tim 9-18 mån-lör, övrig tid 2 kr/tim.

 


Utanför området finns det parkeringsplatser vid ”Stora Coop”.
På ”Stora Coop” gäller 90 minuters fri parkering.
Bort mot fotbollsplanen finns det avgiftsbelagda platser 00-24.

Värt att notera är att P-Malmö är aktiva inom området.
Avgiftsbelagd gatuparkering är möjlig på angränsande gator.

 

 

Parkering Malmö har en app med goda sökmöjligheter.

Länk