Besöksparkering

Länk till P-Malmö
Länk till P-Malmö

Inne på området finns dels parkeringsrutor för boende med P-tillstånd,
samt 12 st avgiftsbelagda gästplatser.

Från och med den 1:a april 2022, kommer föreningens besöksparkering vara belagd med avgift.
Det är Taxa E – Malmö, som gäller från ovanstående datum.
Taxa E : 10 kr/tim 9-18 mån-lör, övrig tid 2 kr/tim.


I dagsläget finns tre leverantörer och det har meddelat oss följande kostnad:

E-Park, https://electronicparking.se/epark/

”Taxan ser ut enligt följande: 10 kr/h 9-18 (9-18) övrig tid 2 kr/h – max 24 timmar. Vi tar inte ut någon ytterligare avgift.”

EasyPark, https://easypark.se/sv

”Vi har två olika kontotyper på EasyPark. Den ena är EasyPark Small, då betalar man ingen månadsavgift utan istället betalar man en serviceavgift på 15% av parkeringsbeloppet (dock minst 4,95 kronor).

Nyttjar man vår tjänst frekvent så förstår vi att kostnaden kan bli rätt hög, vi erbjuder därför en alternativ prisplan som heter Easypark Large som innebär en fast kostnad på 59 kronor månadsvis, då betalar man endast denna avgift och ingen serviceavgift tillkommer på parkeringskostnaderna.”

Parkster, https://www.parkster.com/se/

”Vi lägger inte på några avgifter på någon taxa på någon zon i Sverige.”

 


Utanför området finns det parkeringsplatser vid “Stora Coop”.
Närmast “Stora Coop” gäller 90 minuters fri parkering.
Bort mot fotbollsplanen finns det avgiftsbelagda platser 00-24.
Värt att notera är att P-Malmö är aktiva inom området.
Avgiftsbelagd gatuparkering är möjlig på angränsande gator.