Besöksparkering

Inne på området finns dels parkeringsrutor för boende med P-tillstånd, dels 12 st gästplatser med P-skiva för tre timmars parkering mellan kl 08 – 20 (A). Efter kl 20 är det fri parkering på gästplatserna.

Utanför området finns det parkeringsplatser vid “Stora Coop”. Närmast butiken gäller 90 minuters fri parkering(B). Bort mot fotbollsplanen finns det avgiftsbelagda platser 00-24 (C).

På andra sidan Ärtholmsvägen finns det ett antal fria P-platser vid korvkiosken “Matstugan” (D).

Klicka i kartan om du vill ha den större.