Årsmöte hålls enligt stadgarna innan mars månads utgång. Dessutom hålls ett halvårsmöte på dansbanan under sommaren. För exakt datum se vårt kalendarium.

Protokoll från 2018 årsmöte finner du här: Protokoll Årsmöte 2018-03-22

Minnesanteckningar från  Halvårsmöte 26 aug 2018