Protokoll från årsmötet 2021 finns här.

 

Årsmötet 2021 kommer att hållas utan fysisk närvaro, liksom i fjol på grund av rådande coronapandemi. Mötet genomförs 2021-03-24 av ordföranden, sekreteraren samt två rösträknare/justeringspersoner. Årsberättelse för 2020 finner du här.

De utskickade poströstningshandlingarna är utskickade till samtliga medlemmar, men finns även här för nedladdning.