Försäljning/köp av kolonilott

När du köper en kolonistuga sker två juridiska händelser.
Dels köper du själva stugan samt eventuella inventarier mm, dels överlåter tidigare ägare arrendeavtalet till dig.

Skatteverkets anvisningar finner du här