Tänker du sälja din stuga?

Innan du kontaktar mäklare eller på annat sätt börjar försäljningen:
• Ta fram alla bygglovspapper du har. Saknar du några kan du få hjälp av styrelsen.
• Kontrollera så att du har bygglov för alla byggen som har byggnadslovsplikt.
• Har du missat något kan du lämna in byggansökan.

Har du byggt något som inte följer reglerna behöver du justera så att det blir tillåtet.
Fastighetskontoret ger inga dispenser.
Läs om reglerna här https://www.artholmen.org/byggnation/

Kontrollera så att alla bygglov blivit slutanmälda och godkända. Saknas slutanmälan så gör
en sådan. När Fastighetskontoret gett sitt godkännande kan du genomföra försäljningen.

Vi kan inte godkänna försäljningen om inte alla papper är i ordning.

Bra att tänka på:
• Plank får inte vara högre än 120 cm. Gäller även plank mot grannen. Är det grannens plank och grannen vägrar rättelse, kontakta styrelsen för besked på hur du går vidare.
• Om man ansöker kan man få bygglov för högre plank ut mot Ärtholmsvägen och mot cykelbanan i norr.
• Häckar får inte vara högre än 180 cm och inte sticka ut mer än 10 cm.
• Träd får vara högst 4 meter höga.
• Kontrollera så att du i övrigt inte har något som bryter mot våra ordningsregler.

På Malmö kommuns webbplats om trädgårdskolonier finns detaljerade anvisningar.
Åtgärda om något inte stämmer.